På Örnsköldsviks flygplats är RTS (Remote tower services) redan verklighet. Sedan den 21 april är det Sundsvalls flygledartorn som styr trafiken vid Örnsköldsviks flygplats på distans.

Nu vill Luftfartsverket tillsammans med Swedavia, som äger tio svenska flygplatser, utreda möjligheter till att ytterligare fem flygplatser ska få fjärrstyrd flygledning. En av dessa är Kiruna.

– Den initiala analysen visar att RTS ger Swedavia mätbara fördelar, både operativt och finansiellt. Swedavia är LFV:s största flygplatskund och att stödja utvecklingen av deras förmåga och affär har högsta prioritet för LFV, säger Olle Sundin, LFV:s generaldirekör, på verkets hemsida.

Tanken är att kontrollcentralen för de fem flygplatserna ska ligga i anslutning till LFV:s kontrollcentral på Arlanda vilket innebär en placering i Stockholmsregionen. Detta skulle kunna bli verklighet redan 2018.

– För Swedavia är det viktigt att dra nytta av teknikens möjligheter och de effektiviseringar och synergier som digitaliseringen möjliggör. RTS är ett exempel på detta som vi nu vill titta närmare på för att se om det kan utveckla våra flygplatser, säger Per Arenhage, teknisk direktör på Swedavia.

Förstudien kommer att belysa operativa, tekniska och kommersiella aspekter men även eventuell påverkan på Försvarsmakten och personalförsörjningen.

Mona Glans, vanligtvis flygplatschef i Ronneby, har tillfälligt tagit över rollen som flygplatschef i Kiruna, medan rekrytering av en ny chef pågår. Hon följer utvecklingen av RTS.

– RTS är något som man har pratat om under lång tid, inte bara i Sverige utan hela världen. Men jag tror att det är långt kvar innan vi är där, det måste testas och utvärderas. Jag har själv ännu inte besökt något remote tower, men har jag förstått saken rätt så säger de i Örnsköldsvik att det har fungerat bra.

Huruvida de fem flygledartjänsterna i Kiruna nu är hotade vill Glans inte sia om.

– Vi vet helt enkelt inte hur det kunde bli exakt. Det kan röra sig om färre på plats, ingen på plats eller att man turas om – det finns en mängd olika scenarier och den framtida utredningen måste utvisa hur det skulle kunna bli.

Övriga fyra städer som ska ingå i den kommande studien är Malmö, Visby, Östersund och Umeå.