Den nya majoriteten i Övertorneås politiska värld består från och med nu av centerpartiet, kristdemokraterna, moderaterna, Övertorneåalternativet och Norrbottens sjukvårdsparti.
- Det här är ingen borgelig allians, men vi har lärt oss av alliansen för Sverige att det är bra när alla är med, säger Ylivainio.
Enas kring åtgärder
Nu påbörjas ett intensivt arbete med att förbereda inför kommunfullmäktige som hålls i november. Det är framför allt tre punkter som partierna ska enas kring.
- Vi ska utse nya ordföranden i nämnder och styrelser, utforma en politisk plattform och skapa en budget för 2009.
I går presenterades den nya majoriteten och redan på kvällen hölls det första gemensamma mötet för att utforma det gemensamma politiska styret i Övertorneå. På plats var kommunalrådet Linda Ylivainio (c) Ulf Zakariasson (ns) Sven Kostenius (öa) Jörgen Ekersund (m) och Helena Haapaniemi (kd).
"Tar tid att enas"
- Det tar tid att få fem partier att enas och varje deltagare ska också
kunna återgå till sina partier för förankring. Det kommer att ta tid och det måste få ta tid, vi är inte starkare än
den svagaste länken.
Övertorneåalternativets Sven Kostenius vars parti tidigare samverkat med socialdemokraterna ser inga problem med att samverka i den nya konstellationen.
- Vi måste tänka på vad som är det viktigaste för kommunen och fungera som ansvarsfulla politiker. Det här kommer att bli bra.
Pengarna ska räcka
Ett av arbetena som ligger nära i tid är att skapa en budget i balans.
- Ledstjärnan i budgeten för 2009 blir en värdig vård och omsorg och en bra skola. Vi måste se till att vi har resurser till det som verkligen behövs och se över vad vi kan effektivisera, säger Ylivainio.
Helena Haapaniemi (kd) säger att de svagas röst måste bli hörd.
- Det finns många som inte kan göra sin röst hörd, vi måste tala för dem.
Ulf Zakariasson (ns) ser fram emot att ta tag i arbetet.
Få arbetstillfällen
- Vårt största grundproblem är att vi har för få arbetstillfällen. Arbeten är en förutsättning för att stoppa utflyttningen.
Frågan om privatiseringar har enligt samtliga fått för stora propotioner.
- De senaste privatiseringarna har oppositionen drivit igenom. Arne Honkamaa såg till att lägga ut turistinformationen på entreprenad och vänsterpartiet drev frågan om att sälja badhuset i Svanstein.
I går hade Ylivainio också ett möte i Ylitorneå för att få till stånd en Interregansökan till samarbete om kommunalservice, logistik och turism.