All baspersonal inom hemtjänst och äldreboenden slås ihop. 650 anställda påverkas av planerna. Trots det säger sig många inte veta vad som ska ske.

– Vi vet ju inte egentligen vad det handlar om. Det är ”hysch-hysch” om det här. Vi har hört det ryktesvägen, säger anställda som Norrbottens media har pratat med.

Flera arbetsgrupper sitter just nu och tar fram en ny organisation för äldreomsorgen. Kiruna kommun vill slå samman personal från dagens hemtjänstgrupper med personal på äldreboendena. Det handlar om runt 650 personer som påverkas. Hemtjänsten som jobbar i brukarnas hem ska efter sammanslagningen jobba på kommunens äldreboenden. Och vise versa.

Artikelbild

| Ovetande. Irene Sikku, avdelningschef för kommunens hemstöd, säger sig inte ha nåtts av personalens oro över omorganisationen.

– Vi gör det för att vi ska kunna nyttja personalresurserna bättre. Har man lugnare på hemtjänsten så kanske man kan gå in på ett äldreboende och jobba istället och tvärt om, säger Irene Sikku, avdelningschef för kommunens hemstöd.

Tanken är att arbetsgrupper-nas arbete ska vara klart inom kort och ambitionen från arbetsgivaren, Kiruna kommun, är att sjösätta omorganisationen under första kvartalet nästa år. Men informationen har inte nått ut till de anställda. Norrbottens media har talat med ett stort antal anställda inom hemtjänsten som vittnar om brist på information. Alla som vi talat med vill också vara anonyma. Man är rädd för repressalier om man väljer att gå ut i pressen.

En person med insyn i förändringarna säger att vissa har nåtts av informationen på ett tidigare stadium, i oktober, då kommunen började skissa på omorganisationen.

– Vi blev tillsagda att inte säga något om det här till de övriga. Vi fick munkavle på oss, säger personen som liksom alla andra som Norrbottens media varit i kontakt med, vill vara anonym.

Artikelbild

Man upplever från personalens sida att det varit hysch-hysch och munkavlar kring detta?

– Det uppfattar inte jag. Det känner jag inte till. Att det skulle vara hysch-hysch, det är för mig obekant, säger Sikku.

Motståndet mot sammanslag-ningen är stark och många ur personalen känner sig över-körda.

– Många är oroliga, besvikna, ledsna och arga. Det hade vi inte behövt vara om vi fått veta vad som ska hända med oss och våra jobb. Vi står utanför och får bara höra rykten trots att det är våra jobb det handlar om, säger en annan anställd.

Personalen vittnar om personalflykt från äldreomsorgen, man söker andra jobb, väljer att sluta och chefer och arbetsledare säger upp sig.

– Ok, ja, nog vet jag att det finns lite oro. Men att det skulle handla om omorganisationen har jag ingen vetskap om, säger Irene Sikku.

Förvaltningschefen för äldreomsorgen, Elisabeth Hansson, blir överraskad av Norrbottens medias uppgifter om hur stor ovissheten är bland baspersonalen och hon reagerar starkt på informationen om att initierad personal och fackligt aktiva skulle försättas med munkavle.

– Jag blir bestört. Det är absolut inte information som nått mig som högsta ansvarige. Det måste jag verkligen säga: att om vi missat i delaktighet förut, så ska vi verkligen inte göra det i det här. Baspersonalen ska naturligtvis vara med och påverka. Jag kommer att gå vidare med detta, säger hon.

I förändringen ingår två delar.En samlad äldreomsorg i Kiruna där hemtjänst och personal från äldreboenden slås ihop. Men också en myndighetsdel som är MBL:ad och klar mellan arbetsgivare och fack. Bakgrunden till den snabba processen kring omorganisationen är enligt förvaltningschefen av akut karaktär.

– Bakgrunden är ohälsa, ekonomi och kvalité. Vi har inte råd och tid att vänta. I grund och botten vinner vi på att ge förutsättningar att cheferna får vara operativa chefer, att stärka det nära ledarskapet. Det mår alla bäst av.