Vid årsskiftet ändras lagen så att föräldrar inte längre behöver anmäla vab direkt när barnet blir sjukt. I stället ska det räcka med att ansöka om vab när barnet är tillbaka på förskolan eller skolan igen.

Det blir enklare för föräldrarna och det blir lite enklare administrativt, anmälningsplikten har egentligen inte fyllt något syfte, säger Alexandra Wallin, avdelningsdirektör på Försäkringskassan.

Ansökan måste ske senast 90 dagar efter första vab-dagen.

Artikelbild

| I snitt tar föräldrar ut 7,7 vab-dagar per barn och år. Arkivbild.

Krångligt i dag

I dag behöver man anmäla vab första dagen då barnet blir sjukt, och sedan ansöka om ersättning när barnet är tillbaka på förskolan eller skolan igen. Ett system som upplevs som krångligt av många föräldrar, enligt Alexandra Wallin.

Det är ganska lätt att missa det här. Att förstå skillnaden mellan att anmäla och ansöka är inte så lätt märker vi av de kommentarer vi får från föräldrar, säger hon.

Redan i dag går det anmäla vab bakåt i tiden, men att slopa anmälningskravet helt är ändå en viktig förändring, anser Alexandra Wallin.

Det är främst för föräldrarna.

Hon ser inte någon ökad risk för fusk.

Nej. Jag skulle säga att det snarare förbättrar möjligheten att kontrollera, eftersom man måste ansöka inom 90 dagar. Det är en svårighet i dag om vi får utreda väldigt gamla ärenden. Nittiodagarsgränsen gör det enklare.

Skärpta kontroller

Samtidigt fokuserar Försäkringskassan mer på kontroller både i år och nästa år. Det handlar dels om att förbättra informationen kring vab så att fler ska kunna göra rätt, men också om att bygga system som bättre upptäcker fusk och fel.

Sedan har vi utökat antalet handläggare som jobbar med en viss typ av kontroller i särskilda urval där det finns hög risk för fel i vab, säger Alexandra Wallin.

Dessutom görs kontrollerna i högre utsträckning före att pengarna betalas ut.

Då kan man stoppa så att det inte går ut felaktiga pengar, eller rätta till om det är fel i omfattning, säger Alexandra Wallin.