Sporthallen i Jokkmokk byggdes 1963. Med undantag för en ytskiktsrenovering under mitten av 1980-talet har det inte skett några större ingrepp i lokalerna, som har sett ut på samma sätt sedan begynnelsen. Men 2015 lät kommunen ta fram en skiss över hur sportanläggningen skulle kunna renoveras för att bättre kunna möta behoven från såväl skolidrotten som föreningslivet. På tisdagskvällen invigdes de nyrustade lokalerna och enligt fastighetschefen rör det sig om en totalrenovering.

– Badhusdelen har genomgått mindre renovering eftersom skicket där bedömdes vara gott. Här har man bytt ut el och belysning och ökat tillgängligheten. Badhuset har också fått ett nytt vattenreningssystem, berättar Erik Fagerström.

Annars har lokalerna fått genomgående nya ytskikt, ny belysning och modernare utformning. Anläggningens ursprungliga arkitektur har samtidigt bevarats.

Artikelbild

| Intresset var närmast översvallande stort när sim- och sporthallen i Jokkmokk återinvigdes efter att ha varit stängd under närmare ett års tid.

– Jag tror att det här betyder jättemycket, både för skolidrotten och för föreningslivet. Kultur- och fritidsförvaltningen har en egen del för sina aktiviteter i sporthallens östra hörn och det ska vara en samlingspunkt för bland annat spontanidrott.

Erik Fagerström hoppas att den nyrustade sporthallen även ska fylla en funktion vid olika arrangemang i kommunen, inte minst under vintermarknaden. Notan slutar på omkring 28 miljoner kronor, där 5,9 miljoner kommer från Boverket och 5,5 miljoner utgörs av bygdemedel. Resten bekostas av kommunen.