Det handlar om ett förslag som snart ska redovisas av regeringens särskilde utredare Johan Gjörsmann, tidigare rovdjurspolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholm.

Enligt vad NSD erfar förslaget redan vunnit stöd i flera av allianspartierna.

- Jag vill inte säga någonting, säger Gjörsmann.
Registreras

Artikelbild

Frågan är kontroversiell. Ska jägare kunna registreras under jakt?

Ja, menar utredningen, som NSD tagit del av. Antalet jägare som ägnar sig åt tjuvjakt, inte minst på rovdjur, kommer att minska betydligt om vapnen förses med ett datachip, som har flera syften:

* Att visa var vapnet befann sig då det avlossades.

* Att visa i vilken riktning vapnet avlossades.

Artikelbild

* Att visa hur många skott som sköts från vapnet.

Den tekniska lösningen för detta är svår att redogöra för. Men det handlar om att chipet i efterhand ska kunna läsas av personal på länsstyrelsen, som får en granskningsfunktion. Utredarens ambition är att jägare som tidigare dömts för brott ska kunna ha ett "aktivt chip".
Granskas i realtid

Det innebär att jägarens jakt ska granskas i realtid, vilket gör att granskningsmyndigheten direkt kan "se" om något jaktbrott begås. Men den här funktionen är Datainspektionen skeptisk mot. Myndigheten har fått utredningen på remiss.

- Att granskningsmyndigheten loggar en jakt och sedan rekonstruerar den är inget problem. Men att följa den i realtid strider mot EU:s datadirektiv, säger Ants Germain, sakkunnig på Datainspektionen.

Utredningen ska presenteras för regeringen i maj. Den går sedan ut på remiss till bland andra Svenska jägareförbundet. Där väntas kritiken bli stark.