Inför varje examen för avgångsklasserna vid Björknässkolan i Boden utlyser Stiftelsen Odd Fellow-logerna i Boden sina traditionella stipendier.
Dessa stipendier har hittills delats ut till studenter i avgångsklasserna sedan Stiftelsen grundades 1999.
Eftersom Stiftelsen firar sitt tioårsjubileum hade nivån på stipendierna höjts ordentligt sedan tidigare år.
- Vi tycker att vi har all anledning att fira att vi, genom lyckosam förvaltning, har fått möjligheten att satsa så mycket som 32 500 kr på stipendier under vårt jubileumsår, säger Christer Hansson ordförande i Stiftelsen.
Sammanlagt har sedan starten över 162 000 kr delats ut i stipendier till ungdomar i Bodens kommun som uppfyller Stiftelsens ändamål.
Inriktningen vid utseendet av stipendiater är unikt för Bodens kommun. Stiftelsen vill i likhet med Odd Fellow-orden, lyfta fram goda insatser för ett gott kamratskap och en förmåga att visa empati.
Inför årets examenshögtid för de nyblivna studenterna vid Björknäsgymnasiet, delade stiftelsens ordförande Christer Hansson ut stipendier på 7 500 kr vardera till Sandra Esberg, omvårdnadsprogrammet , Sandra Norberg, barn- och fritidsprogrammet och Aaron Stöckel, estetiska programmet.
Alla tre var ense om att de oväntade pengarna nog skulle användas till resor av olika slag.
Dessutom överlämnades i samband med våravslutningen för brödralogen Samuel Gustaf Hermelin, ett speciellt stipendium på 10 000 kr till den tolvåriga violinisten Kitijara Braune, från Brännberg utanför Boden, som ett stöd för hennes musikaliska vidareutbildning.
Kitijara Braune, tillsammans med tolv musikanter ut Björknässkolans stråkensemble under ledning av Henryk Novakowski, underhöll närvarande logebröder med musik.
- Vi har följt och försökt stötta Kitijara för hennes musikaliska utveckling sedan 2006, hon har gjort fantastiska framsteg, säger Christer Hansson.