I brevet, undertecknat av Officersförbundets ordförande Lars Fresker och Reservofficerarnas Jörn Holmgren, talar en "just nu extremt upprörd yrkeskår". Bakgrunden är kravet att alla anställda ska skriva under ett nytt anställningsavtal med obligatorisk utlandstjänstgöring.
I måndags redovisade Försvarsmakten resultatet av det brev som alla anställda fick i somras, då ÖB i juli sade att de som inte skriver under riskerar att bli uppsagda.
Cirka 300 civilanställda och 300 militärer har sagt att de inte skriver under och 350 personer svarade inte alls. Nu ska Försvarsmaktens personalförsörjningsnämnd utvärdera listan över dem som inte skrivit nya avtal. Planen är att de som ska sägas upp varslas på grund av arbetsbrist senast den 30 oktober.
"Ännu finns tiden att ändra ett dåligt beslut. Försvarsmakten erkänner själv att kompetensen hos den uppsägningshotade personalen behövs. Men ännu har ingen blivit uppsagd. Vi vill därför uppmana ÖB att kanske fatta det svåraste av beslut - att erkänna sitt misstag och medge att den här frågan kan lösas på ett mycket smidigare sätt - och med ett bättre resultat", skriver officerarna.