Att producera mer järnmalm är en viktig del i LKAB:s strategi för framtiden. För en tid sedan berättade tidningen att LKAB förbereder en tillståndsansökan för gruv- och förädlingsverksamheten i Kiruna. Ansökan prövas mot miljöbalken och hanteras av mark- och miljödomstolen. Stefan Romedahl, produktionsdirektör för LKAB:s norra division, sa att man tänkte ta höjd för en ökad produktion i ansökan - och så blir det också.

Läs mer: "Nytt tillstånd - enda vägen framåt för LKAB"

Det nuvarande grundtillståndet för gruvverksamheten i Kiruna, från mitten av 1970-talet, medger att bolaget producerar 30 miljoner ton malm per år. Samtidigt räknar man med att brytningen vid huvudnivån i Kirunavaara, KUJ 1365, kan ge 35 miljoner ton råmalm per år när den är fullt utbyggd. Sedan ett par år tillbaka pågår även produktion vid malmkroppen Konsuln, i södra delen av Kirunavaara, igen. LKAB tänker därför ansöka om att få bryta 37 miljoner ton järnmalm i Kiruna per år.

Samtidigt vill gruvbolaget maximera pelletsproduktionen, där man kan tjäna mest pengar, och därför behöver det nya tillståndet för förädlingsverksamheten också medge ett höjt produktionstak.

LKAB vill ha tillstånd att producera 18 miljoner ton pellets årligen, istället för dagens tak på 14,8, och ytterligare 5 miljoner ton andra förädlade malmprodukter. Dessutom vill bolaget att man ska få ta in ytterligare 5 miljoner ton externt rågods per år, och förstås, att man får deponera exempelvis de mängder sidoberg som följer av en ökad produktion.

– För att finnas kvar måste vi växa i takt med våra kunder. På det sättet är det här en viktig framtidsfråga för oss, förklarar Anders Lindberg.

LKAB har skickat ut ett samrådsunderlag till flera berörda parter, bland annat Kiruna kommun. Där framgår att en ökad järnmalmsproduktion på orten förutsätter effektiviseringar och om- respektive tillbyggnationer. Anders Lindberg berättar att det kan handla om hur man bryter malmen, hur man tar upp den, hur den förädlas och om logistiken. LKAB ser gärna att Malmbanan, om möjligt, får dubbelspår.

– Nu undersöker vi om vi kan öka axellasten på Malmbanan så att man kan lasta mer i varje vagn. Egentligen är det hela kedjan vi skulle behöva se över, vilket vi också gör, för att kunna öka produktionen, fortsätter informationschefen.

I nämnda samrådsunderlag skriver LKAB att tillståndsansökan inte kommer att omfatta några nya produktionsanläggningar eller ett utvidgat område för deponi- eller industriverksamhet ovan jord. Samtidigt ser bolaget att gruvområdet framöver måste utökas österut till följd av markdeformationer.

LKAB:s målsättning är att ha tillståndsansökan klar framåt hösten.