Luleå Valdeltagandet i Norrbotten ökade något i år. 84,7 procent av norrbottningarna röstade, vilket var en ökning jämfört med 2014 med 0,9 procent (83,8 procent).

Trenden följde riket. Där ökade röstdeltagandet med 1,1 procent jämfört med 2014. Totalt röstade 84,4 procent av svenskarna.