Fredagen den 23 augusti kontaktade Vattenfall miljö- och byggnämnden om att det rann ut oljehaltigt vatten från kommunens dagvattennät nedanför kraftverket. Samma sak har också rapporterats två gånger i mars och en gång i september 2015 samt i juni och juli 2016. Efter sista larmet gjordes en inspektion av Bodens kommuns miljöinspektörer för att titta och lukta i brunnarna i närområdet för att se om det syntes eller kändes något i dem vid torr väderlek.

Det var miljöinspektörerna vid samhällsbyggnadskontoret som gjorde inspektionen den 25 augusti, två dagar efter upptäckten var det soligt och 25 grader.

– Kontrollen gjordes sedan i fem brunnar i syfte att känna om det fanns petroleum/kemikalielukt i dem.

I en kommunal brunn kunde inspektörerna känna lukt och såg även en regnbågshinna nere i brunnen.

– I två andra kommunala brunnar kändes ingen lukt alls. Det togs också kontakt med Vattenfall för att komma åt även brunnarna inom deras område. I en av dessa brunnar kändes en tydlig lukt enligt rapporten och där syntes också en regnbågshinna.

Utifrån tidigare händelser om att man hittat oljerester i dagvatten så måste en ytterlig uppföljning ske.

– Vi kommer att göra fortsatta efterforskningar av källan på VA-avdelningen i dialog med inspektörerna. Det har också föreslagits slamsugning av brunnarna.