I samband med olyckan upprättade polisen en anmälan om vållande till kroppsskada. Föraren är uppsatt som misstänkt och är hörd, men han är inte delgiven misstanke om brott.

– I de förhör vi har, vi har hört alla vittnen på platsen, så finns det ingenting som i dagsläget talar för att han ska ha brustit så i sin omsorg att han skulle kunna läggas till last för vållande till kroppsskada. Den samlade bilden hittills är att det är en ren olycka, säger Anette Krig, förundersökningsledare i Boden.

Hon uppger vidare att inget talar för att det skulle finnas någon misstanke om att föraren skulle haft någon onormal hastighet, tvärtom så finns det vittnesmål som talar för att han hållit normal hastighet.

Anette Krig påpekar dock att de fortfarande inte har flickans version av vad som hänt vid olyckstillfället. Utredningen fortgår.