I maj i år sade fritids- och kulturnämnden ja till nedskärningar, till följd av sparkravet.

Dessa är (beräknad besparing i kronor inom parentes):

Töre bibliotek läggs ned (138 000 kronor), Fattenborg, guidade vandringar upphör (25 000), minskad övertid för personal i fritids- och idrottsanläggningarna (75 000), effektivisering av driften i de olika verksamheterna inom fritids- och idrottssidan (75 000), minskning av kommunala lönebidrag (100 000), Karlsborgs BK betalar egna strömkostnader (25 000), Storöns IK betalar egen elförbrukning klubblokalen (10 000), inget bidrag till Siknäsfortet (20 000), Kalix konstgräs stöd avslutas (100 000), minskade bidrag till studieförbunden (50 000), budgetposten utveckling kultur nollställs, Kalix AIR avslutas (100 000), posten utveckling fritid nollställs (100 000), budgetminskning fritid och kultur till förfogande (100 000), leasingavtalet för bil sägs upp (55 000) och minskad driftbudget fritidsgården (10 000).

Artikelbild

| Kalix kommun.

Slopat kvällsöppet i simhallen är en del i nedskärningarna.

Britt-Inger Nordström säger att Stig Strömbäck, enhetschef fritid, har delegation för att under en kort tid ändra öppettiderna, och att saken nu blir ett nämndsärende.

Vad tycker du i frågan om simhallens öppettider?

– Jag har inte sett statistiken, men de uppgifter jag har är att det är få som simmar på kvällen. Om jag är van att bada på kvällen så kommer jag att reagera på kvällsstängt, likväl som den som är van att bada på morgonen vill ha kvar att det är öppet på morgonen, säger Britt-Inger Nordström.

"Vi försöker alltid göra det bästa med de resurser vi har" säger Britt-Inger Nordström som fortsätter:

– Men, det är som med börsen hemma, har du inte pengar så har du inte pengar. Beslutet i kommunfullmäktige är att fritids- och kulturnämnden ska effektivisera med 1,4 miljoner kronor till nästa år, det motsvarar drygt fyra procent av vår budget (2020 är budgetramen strax under 31,3 miljoner kronor) och det kommer så klart att märkas.

Klarar ni sparkravet?

– Vi måste ju klara hem det. Att människor reagerar på effektiviseringarna visar det som vi redan vet – att fritid och kultur är otroligt viktigt för att människan ska må bra, trivas och vilja bo här, säger Britt-Inger Nordström.