Vi hälsade på på fritidsgården, där ungdomarna fick säga sitt.

1) Utomhusmiljön på skolan.

Örnässkolans skolgård är nedgången och eftersatt. Eleverna vill se upprustning av lekställningar och uppfräschning av miljön.

2) Bättre fotbollsplan.

Bland annat finns en klass med elever inriktade på fotboll på högstadiet på Örnässkolan. I närheten finns en grusplan men eleverna vill gärna ha en bättre konstgräsplan.

3) Badhus.

Varför inte bygga Luleås nya badhus på Örnäset i stället för på Hertsön?

4) Spellokal.

En lokal där ungdomarna kan samlas för att spela. Ett av förslagen var att ha ett "gamingställe" för gamla klassiska spel, typ Pac-Man och Donkey Kong.