Mattias Nordlund är en av Luleås främsta ornitologer. För några år sedan vann han SM i fågelskådning, och han har även ett silver i mästerskapen.

Gammelstadsviken är hans bakgård. Här har Mattias Nordlund spejat på fåglar sedan 1985.

- Det är framför allt änder och vadare som rastar här. Det är olika från år till år, säger Mattias Nordlund.

Artikelbild

| Den skyddsvärda skräntärnan flyger ända från Rödkallen för att som här söka föda i Gammelstadsviken.FOTO: MATTIAS NORDLUNDFOTO: Mattias Nordlund

Han är inte speciellt oroad över att de datahallar som är planerade ska påverka viken.

- Jag kan inte veta, men jag tror inte att de kommer att påverka.

Det finns ett annat hot som är värre, nämligen det som sker med vikens största ö, Notviksgrynnan.

- Den har nästan blivit en björkskog, och då etablerar det sig kråkpar som tränger undan skrattmåskolonin på ön, säger Mattias Nordlund.

Artikelbild

Motorn i kolonin
Det är katastrofalt, anser han. Skrattmåsarna har fungerat som beskyddare åt de många andra fåglar som häckar i viken. Måsarna ger sig på minkar, rovfåglar och håller predatorerna i schack.

- Antalet skrattmåsar har minskat de senaste 15-20 åren. Och de är motorn i hela kolonin.

Artikelbild

| Den skyddsvärda skräntärnan flyger ända från Rödkallen för att som här söka föda i Gammelstadsviken.FOTO: MATTIAS NORDLUNDFOTO: Mattias Nordlund

Enligt Mattias Nordlund är röjning en del av skötselplanen för viken. Men någon sådan sker inte från länsstyrelsens sida. Det är Nordlund kritisk till.