Tjuvar på jakt efter koppar kapade en ledning i Sunderbyn och slog därmed ut stora delar av den elektroniska kommunikationen i Norrbottten. Telefonförbindelser, internettrafik och tv-kanaler slogs ut. Händelsen väcker frågor om vårt högteknologiska samhälles sårbarhet.

Permanent oskyddade
Att betydelsefulla fiberoptikkablar ligger öppet och oskyddat på ett sådant sätt att de kan utsättas för sabotage utpekas som ett enskilt missöde. Men NSD kan berätta att andra kablar av den här typen ligger helt oskyddat - inte tillfälligt utan permanent.

Ett exempel är en så kallad rikskabel som följer E 4-bron vid Gäddvik. Enligt uppgift har flera tunga nätägare sin fiber i kabeln, bland annat IT-Norrbotten, TDC song, Bahnhof och Tele2.

Artikelbild

| Längs E 4-bron över Luleälven vid Gäddvik löper en så kallad rikskabel som förbinder Norrbotten med södra Sverige. Kabeln skyddas av ett plåthölje men delvis ligger den helt öppen och är ett lätt mål för sabotörer.FOTO: Kurt Engström

Alternativa vägar
Tony Blomqvist, IT-Norrbottens verkställande direktör, bekräftar att kabeln är en del av IT-Norrbottens fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service.

- Men vi har följt Post- och telestyrelsens säkerhetsrekommendationer till punkt och pricka. Vårt nät har tre alternativa vägar så även om någon skulle spränga bron och kabeln i luften så påverkar det inte trafiken i vårt nät. Trafiken tar bara en alternativ väg. Hur de andra nätägarna har det vet jag inte, säger han.

Post- och telestyrelsen, PTS, är den statliga tillsynsmyndighet som bevakar den elektroniska kommunikationen i Sverige. Med elektronisk kommunikation menas telekommunikationer, IT och radio.

Skyldig att upprätthålla säkerhet
Så här står det bland annat på myndighetens hemsida: "Grundläggande för ett IT-samhälle är att infrastrukturen, näten och knutpunkterna fungerar och är skyddade mot avbrott, sabotage och andra incidenter. PTS genomför kontinuerligt ett arbete som syftar till att öka robustheten i näten."

Artikelbild

| Längs E 4-bron över Luleälven vid Gäddvik löper en så kallad rikskabel som förbinder Norrbotten med södra Sverige. Kabeln skyddas av ett plåthölje men delvis ligger den helt öppen och är ett lätt mål för sabotörer.FOTO: Kurt Engström

- Lagen säger att operatören är skyldig att upprätthålla "god funktion och teknisk säkerhet". Sedan har vi utfärdat allmänna råd för hur man på bästa sätt ska uppnå detta, säger Staffan Lindmark, jurist på avdelningen för nätsäkerhet vid PTS.

Har PTS några medel att ta till för att tvinga nätägare att skärpa säkerheten?
- Vi har möjlighet till vitesförelägganden. Men den möjligheten har vi inte behövt utnyttja eftersom det också ligger i nätoperatörernas intresse att ha så hög säkerhet som möjligt.

Artikelbild

| Längs E 4-bron över Luleälven vid Gäddvik löper en så kallad rikskabel som förbinder Norrbotten med södra Sverige. Kabeln skyddas av ett plåthölje men delvis ligger den helt öppen och är ett lätt mål för sabotörer.FOTO: Kurt Engström

Vad gör PTS angående helgens kabelbrott?
- Vi undersöker händelsen för att få en bild av vad som hänt och om det bedöms ha den digniteten att det krävs så går vi vidare. Vi undersöker varför det har inträffat och vad operatören gör för att
förebygga att det händer igen. Målsättningen är att nätens säkerhet och robusthet hela tiden ska förbättras, säger Staffan Lindmark.