Anders Johansson är aktiv i Vänsterpartiet och ställer upp i valet till kommunfullmäktige men han gör anmälan som privatperson.

Han säger att han överklagar NMRs demonstrationstillstånd med hänvisning till Polisens ordningsstadga och lagen om olaga kårverksamhet.

Överklagan har landat dels hos Polisen, dels hos Förvaltningsrätten.

– Jag gör inte överklagan för att förbjuda åsikter, utan för att vare sig nazister eller IS ska få marschera på våra gator, säger Anders Johansson som hänvisar till att FN, på årlig basis, kritiserar Sverige för flathet gentemot nazisterna och för att Sverige inte följer påskrivna avtal.

Anders Johansson säger vidare att NMRs demonstration hindrar friheten för andra människor.

– Andra människor riskerar att utsättas för fysiskt våld om de inte passar in och det är väldigt många som inte passar in enligt NMR. Vi vet att NMRs demonstrationer utmynnar i våldsamheter, säger Anderson Johansson.

Anders Johansson ska medverka i första maj i Kalix, för att sedan åka till Boden för att motdemonstrera mot NMR.

Det är känt att flera olika aktörer planerar att motdemonstrera, och Anders Johansson uppmanar alla som kan att göra det.

– Det är oerhört viktigt att vi bemöter och tar detta på allvar, när vi inte gör det så växer sådana här rörelser. Det är en skam att vi låter dessa mörka krafter få rekrytera öppet, säger Anders Johansson.