Den nya teknikens möjligheter är enorma. Det måste även jag inse. Men ingenting är fullkomligt så även den har sina brister. De starkast inbitna vägrar stenhårt inse detta men den gamla tekniken hade/ har exempelvis betydligt större driftsäkerhet än den digitala trådlösa. Både FM-nätet och den gamla ”fasta telefonen” fungerade nära nog 100-procentigt medan den digitala kopplar ibland oförklarligt bort samtal. Den gamla behövde heller ingen ström som den nya är starkt beroende av. För den nya tekniken finns det många ”vita fläckar ” dit uppkoppling inte når, men där FM-nät och gamla ”telefonätet” fungerar alldeles utmärkt. Att regeringar (oavsett färg) godkänner att telefonledningar kopplas bort innan den nya tekniken är utbyggd är inte bara tanklöst och dumt utan också oansvarigt och ett svek gentemot glesbygden.

Ragnvald Nilsson

Den nya teknikens möjligheter är enorma. Det måste även jag inse. Men ingenting är fullkomligt så även den har sina brister. De starkast inbitna vägrar stenhårt inse detta men den gamla tekniken hade/ har exempelvis betydligt större driftsäkerhet än den digitala trådlösa. Både FM-nätet och den gamla ”fasta telefonen” fungerade nära nog 100-procentigt medan den digitala kopplar ibland oförklarligt bort samtal. Den gamla behövde heller ingen ström som den nya är starkt beroende av. För den nya tekniken finns det många ”vita fläckar ” dit uppkoppling inte når, men där FM-nät och gamla ”telefonätet” fungerar alldeles utmärkt. Att regeringar (oavsett färg) godkänner att telefonledningar kopplas bort innan den nya tekniken är utbyggd är inte bara tanklöst och dumt utan också oansvarigt och ett svek gentemot glesbygden.