Projektet kommer att gå på cirka en miljard kronor med en planerad byggstart senast 2020. På området för Kunskapsstaden ska gymnasieskola, kulturskola, lärcentra för vuxna, en idrottshall och en ny grundskola finnas.

Kommunalrådet Gunnar Selberg sa till SVT Norrbotten att den planerade grundskolan ska ersätta Tuolluvaaraskolan i närtid, och att fler skolor kommer att påverkas framtiden. Till Norrbottens Media säger han dock att det inte finns några beslut i frågan.

– Jag har tagit för givet att Tuolluvaara skola ska läggas ner eftersom det behövs stora renoveringar men det kan vara för tidigt att säga. Den plan som ligger idag sedan tidigare och som inte är ändrad är att det ska bli en ny skola, säger Selberg.

Artikelbild

| KUNSKAPSSTADEN. En skiss över hur området kan komma att se ut.

Enligt Rune Lans (C), vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, är inga beslut är tagna om ett nybygge eller nedläggning.

– Det finns inte ens någon som jobbar med den här frågan. Det finns ingen utredning på hur många eller vilka som ska gå i en eventuell ny skola. Beslut finns om att det ska byggas nytt för att ersätta Bolagsskolan, säger Lans.

Ett problem Lans ser med ytterligare en skola är att kommunen redan idag har stor lärarbrist och om en ny skola då är rätt placerad i nya centrum.

–  Barnantalet ökar i Tuolluvaaa, Jukkasjärvi och i Kurravaara. Från nämndens sida ska vi se över detta och hur kommunens andra planer ser ut och vet förhoppningsvis mer om ett år, säger Lans.