LEDARE Stora militärövningar i östra Norrbotten hörde till vardagen när jag växte upp.

I spåren efter det kalla krigets slut och Sovjetunionens sammanbrott 1991 förändrades dock svensk försvarspolitik radikalt. Hela försvarsmakten – inklusive övningsverksamheten – bantades.

1992 uppgick försvarskostnaderna till 2,4 procent av BNP (bruttonationalprodukten). År 2000 var samma siffra 1,8 procent av BNP. 2014 var siffran nere i 1,1 procent.

17 april 2015 svängde emellertid pendeln.

Den då nye försvarsministern Peter Hultqvist (S) kom överens med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet om att höja försvarsanslagen.

Under perioden 2016-2020 tillförs Försvarsmakten ungefär 17 miljarder kr mer. Det sker en upprustning av den svenska försvarsförmågan.

Under fjolårets valrörelse markerade dessutom Hultqvist att försvarsanslagen måste höjas ytterligare.

”Vi är beredda att nu göra en utfästelse om att vi under valperioden kommer att gå upp till över 60 miljarder kr i försvarsanslag”, sa försvarsministern i en DN-intervju 24 augusti 2018.

Ambitionshöjningen märks på olika sätt runtom i landet.

Ett nytt regemente har invigts på Gotland. Värnplikten har återaktiverats och omkring 3.700 ungdomar ryckte in för att göra rekryten under 2018.

Gamla förbandsorter som Boden, Arvidsjaur, Luleå, Eksjö och Karlskrona har fått nytt liv.

Vidare har den militära övningsverksamheten tagit fart.

• 11-29 september 2017 genomfördes Aurora 17, den största militärövningen i Sverige på mer än 20 år. Över 19.000 män och kvinnor var engagerade.

• 5-6 juni 2018 blev hemvärnets 22.000 män och kvinnor utkallade till den första beredskapsövningen sedan 1975. Runtom i landet fick medborgarna möta hemvärnet och ett försvar med folklig förankring.

• 18-27 mars 2019 är det dags för arméövningen Northern Wind i östra Norrbotten. Omkring 10.000 deltagare – därav 7.000 personer från Norge, Finland, USA och Storbritannien – kommer att röra sig mellan Boden i väst och Haparanda i öst.

Skälet till scenförändringen är lätt att se. Grundorsaken är det nya säkerhetspolitiska läget i Europa och de ryska aggressionerna mot Georgien 2008 och Ukraina 2014.

Från tid till annan kan vi även se provokativa beteenden från rysk sida i Sveriges närområde. Häromveckan flög, till exempel, ett ryskt stridsflygplan nära ett svenskt signalspaningsflygplan över Östersjön.

Omvärlden känns mer osäker och oförutsägbar.

Därför behöver Sverige se om sitt hus. Det handlar om att dels stärka den nationella försvarsförmågan, dels utveckla det nordiska försvarssamarbetet Nordefco och andra internationella samarbeten.

Sverige ska inte stå ensamt och försvarslöst i en kris- eller krigssituation.

Northern Wind är en del av detta.

”Varje genomförd övning är en signal om att vi tar vårt ansvar för vår egen säkerhet och för stabiliteten i vårt närområde. En trovärdig militär förmåga är krigsavhållande och därmed fredsbevarande”, underströk Peter Hultqvist på Folk och Försvars rikskonferens 2018.

Det är förklaringen till att skogarna runt Kälsjärv, Korpikå, Vitvattnet och andra småbyar i Kalixtrakten kommer att fyllas med militär aktivitet under den kommande veckan.

Sverige kan inte blunda för att det säkerhetspolitiska läget har försämrats. Det kan uppstå kriser och incidenter även runt Östersjön och i Arktis som kan inbegripa militära maktmedel.

Vi måste ha en beredskap för att det värsta kan inträffa.