Mängden faderskapsutredningar kan förbluffa. De 69 200 utredningarna som pågick 2008, innebär att det krävdes en sådan för att fastställa pappan till 63 procent av de nyfödda barnen.
Förklaringen är att lagen gör skillnad på gifta och sammanboende. En gift man blir automatiskt far till barn i äktenskapet. Är föräldrarna inte gifta måste faderskapet fastställas formellt. Ofta är det en enkel process, där mannen bara intygar att han är pappan. Så var det i 85 procent av fallen 2007.
Men ibland kräver utredningarna mer jobb. Andreas Hansson, sektionschef på socialförvaltningens familjerättsenhet i Malmö:
- Vi har 500-600 fall per år, där mamman inte är sambo. Då kan det vara svårt att få tag i pappan. Han kan finnas utomlands, eller så har mamman bristfälliga uppgifter om honom, säger han.
Om den trolige pappan finns i ett annat land får ambassaden där hjälpa till att söka honom. När flera män kan vara aktuella får kvinnan uppge vem hon haft samlag med. De tänkbara pappakandidaterna söks upp och får lämna DNA.
Tusentals tester
- Mammorna är för det mesta samarbetsvilliga. Någon gång får vi svaret "jag vet vem pappan är, men vill inte uppge det". Men det är ovanligt, säger Andreas Hansson.
Kommunernas skyldighet att göra faderskapsutredningar gäller tills barnet är 18 år. Vad händer då om en pappa till ett barn under 18 hör av sig med tvivel på att han är den verklige fadern?
- Då bedömer vi först om vi ska inleda en utredning. Vi frågar vilken grund han har för sina tvivel.
Ett skäl som oftast leder till utredning är om mannen kan visa att han var bortrest vid tiden för befruktningen. Ett annat om ett privat DNA-test visar att han inte är pappan.
På Rättsmedicinalverket görs 2 000 faderskapstester per år. Minst lika många köper privata tester.
Vill veta sanningen
Företaget Pappatest.se har funnits sedan 2005 och har nära tusen kunder per år. För 1 995 kronor får man en DNA-test gjord på ett ansett laboratorium i USA.
Utslaget från Pappatest.se och andra företag är inte rättsligt bindande, men kan användas för att starta en rättsprocess. Men drivkraften för de flesta är ändå att själva få klarhet, tror Bo Erlandsson, delägare i företaget.
- Man kan ha gått och grunnat på den här frågan hela sitt liv. Det är ofta en slitsam process att ifrågasätta faderskap. Här kan man få visshet utan att behöva riva upp så mycket känslor, säger han.
Hemliga prov
För testet krävs enkla prov från insidan av kinden på barn och utpekad pappa. Företaget rekommenderar att även mamman lämnar prov. Det ger dels säkrare utslag, dels anses det etiskt mest korrekt.
- Samtidigt förstår vi om en pappa gör det i hemlighet. Det har vi inga synpunkter på, säger Erlandsson.
Svaret med utfallet av DNA-analysen sänds skriftligt till beställaren. Enligt Bo Erlandsson ställer Pappatest.se upp och besvarar frågor som svaret kan leda till, men ingen på företaget har kurativ utbildning. Erlandsson förstår att analysbeskeden kan ruska om mottagarna.
- Vi ger inte alltid de svar de vill ha. Samtidigt vill de ju veta, säger han.