Varje valår hör medlemsföretagare av sig till Svenskt näringsliv och undrar hur de bör förhålla sig till partipolitisk verksamhet på arbetsplatsen.

Vi anser att det är bra både med samtal om politik och att människor engagerar sig politiskt. Men partipolitisk kampanjverksamhet på arbetstid som går ut över arbetet bör inte tillåtas. Samma regler bör gälla för alla politiska kampanjer, oberoende av inriktning.

Det är uppenbart att Therese Guovelin med flera (NSD 5/3) antingen inte har läst vad vi rekommenderar, eller så väljer de att medvetet misstolka. Deras påstående att Svenskt näringsliv hävdar att ”vanligt folk ska vara tysta” är självfallet rent nonsens.