Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg har patienten varit känd inom vuxenpsykiatrin sedan 2014. Sedan dess har patienten haft upprepande vårdtillfällen vid vuxenpsykiatrin både under tvångsvård och frivillig vård.

Under perioden 2016-2019 har patienten försökt ta livet av sig ett antal gånger vilket resulterat i intensivvård. Under sommaren 2019 hittades patienten livlös, detta trots att intensiv extratillsyn, som senast sett till patienten åtta minuter innan patienten hittades. Efter HLR lyckades man återfå pulsen på patienten, men patienten avled senare på intensivvårdsavdelning.

Nu anmäler Piteå sjukhus händelsen till Ivo.