Räddningstjänsten ryckte ut och hann ingripa innan någon allvarligare skada uppstod i fastigheten.

Brandmännen ventilerar nu skorstenen och vädrar ut huset.