Kontoret i Gällivare blir kvar för möten och studier men personalen kommer att utgå från Kiruna. Fackliga veteranen Steve Ärlebrand har en lång bakgrund av fackföreningsverksamhet och har bland annat varit vice ordförande för IF metall och har fortfarande uppdrag åt fackförbundet.

– Det här är vedervärdigt, jag har aldrig varit med om något liknande och jag har arbetat fackligt i över 30 år, säger Steve Ärlebrand.

Han menar att förbundet kör över medlemmarna och säger att inget riktigt skäl givits till varför personalen ska stationeras i Kiruna.

– Det är tjänstemannastyre från förbundet, inget annat. Som fackförening kräver jag av arbetsgivare risk och konsekvensanalys men här gör man inte det utan säger att man ska göra det efteråt. Då brukar vi vara ganska pigg från fackföreningarna att kräva skadestånd för att man inte följer de överenskommelser och direktiv man har, säger Steve Ärlebrand.

Han kritiserar beslutet att låta personalen köra längs E10:an med tanke på alla olyckor som hänt längs vägen.

– Alla vet hur E10:an är. Medlemmarna borde fått bestämma hur det ska vara, annars är det diktatur, säger Steve Ärlebrand.

–Vi har två stora gruvföretag och massor av andra små företag som behöver hjälp och stöd från avdelningen. Man kan fundera hur det är med medlemsnyttan om man stänger avdelningen här, jag är jättefundersam, säger Steve Ärlebrand.

Leif Håkansson, personalansvarig på IF metall, bekräftar att det inte kommer att finnas fast bemanning i Gällivare.

– Det blir ett förändrat användningssätt av kontoret, vi ska satsa genom att använda ny teknik, säger Leif Håkansson.

Han menar att det är svårt att få ett enhetligt team om inte personalstyrkan är koncentrerad till samma plats.

– Det är ganska många som pendlar ganska långa sträckor till och från jobbet. Någon gång måste vi göra de här förändringarna, vi ser att det inte blir en bra arbetsorganisation att ha ett arbetslag uppdelat på två olika kontor, säger Leif Håkansson.

– Vi har givetvis gjort en risk- och konsekvensanalys, inte på papper men vi vet hur organisationen ser och vilka problem som finns utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Sedan görs en risk- och konsekvensanalys när beslutet är fattat, säger han.

Han delar inte uppfattningen att förbundet kör över medlemmarna.

– Beslutet är fattat i vår avdelningsstyrelse. Jag förstår givetvis att beslutet rör upp känslor men så jättestor är inte frågan om vi tittar på IF metall i stort.

Han säger att han varit med om många förbundssammanslagningar genom åren.

– Jag har all respekt för att man inte känslomässigt gillar det här men med tiden kommer det här också att bli accepterat och ansett minst lika bra eller kanske till och med bättre, säger Leif Håkansson.