LEDARE Under fredagen uppmärksammar jag en pigg hundraåring på Vasateatern i Stockholm.

Hotell- och restaurangfacket (HRF), som organiserar ungefär 30000 medlemmar, inleder sin kongress och firar samtidigt sitt 100-årsjubileum.

Förbundet grundades en kall och ruskig vinterdag 1918.

Artikelbild

| Malin Ackholt är ordförande i HRF, Hotell- och restaurangfacket, som kongressar i Stockholm 1-4 juni.

Då var Sverige ett helt annat land. Första världskriget hade slagit hårt mot livsmedelsförsörjningen i landet.

Fläsk fanns inte att köpa. Tillgången på basvaror som bröd, mjölk och smör var knapp.

Arbetsvillkoren för hotell- och restaurangpersonalen var tuffa.

Normalarbetstiden var 80 till 100 timmar per vecka. Diskare hade en arbetstid på minst 100 timmar, hotellstäderskor och vaktmästare ännu mer.

Lönerna var usla. Någon rätt till social trygghet eller semester existerade inte.

Det har hänt mycket sedan dess – och HRF har sin del i omvandlingen av det gamla fattig-Sverige till ett modernt välfärdssamhälle.

Förbundet har drivit på för att förbättra löner, arbetstider och arbetsmiljö för sina medlemmar. De har fått rätt till ob, övertidsersättning och tjänstepension.

Svenska folket har fått uppleva rösträtt, åtta timmars arbetsdag, fem veckors betald semester, reglerat inflytande på jobbet (MBL) och ett enormt lyft av levnadsstandarden.

Det är fantastiska landvinningar – och ett bevis för att fackligt-politiskt arbete ger resultat.

Det betyder dock inte att det saknas utmaningar i det moderna Sverige eller att facket spelat ut sin roll.

Det finns allvarliga problem och orättvisor i dagens samhälls- och arbetsliv även om de ser annorlunda ut än 1918.

Tidigare i år presenterade Hotell- och restaurangfacket en rapport som ger svart på vitt om villkoren i branschen.

- Över 80 procent av hotellstädarna lever med arbetsrelaterad värk i kroppen.

- 72 procent av medlemmarna upplever mycket stress på jobbet.

- 45 procent anger att de mår dåligt på jobbet.

- 11 procent har upplevt hot eller våld på jobbet.

- 7 procent har upplevt sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna.

Det är siffror som bör föranleda eftertanke hos alla seriösa och ansvarskännande arbetsgivare inom hotell- och restaurangnäringen.

Hur ska det bli möjligt att locka människor till branschen om den förknippas med låga löner, stress och brister i arbetsmiljön?

Även hotellstädare, servitriser, kockar, restaurangbiträden, garderobiärer och andra HRF:are måste ha anständiga arbetsvillkor.

I senaste avtalsrörelsen tog Hotell- och restaurangfacket ännu en gång upp hotellstädarnas arbetsmiljö – och äntligen skedde något vid förhandlingsbordet.

Fack och arbetsgivare kom överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp.

”I bästa fall kommer vi gemensamt att konstatera att hotellstädarna har arbetsmiljöproblem. Då kan vi diskutera vad man kan göra åt det”, säger Kent Johansson, HRF-ombudsman, tidningen Arbetarskydd.

Han och HRF får stöd för sin sak i en rapport från Arbets- och miljömedicin Syd i Lund, som mätt arbetsbelastningen för ett femtiotal yrken.

Rapporten visar att hotellstädarna hör till dem som har det värst. Risken för belastningsskador är stor.

Många tvingas knapra värktabletter för att klara jobbet. Slitet tär hårt på städarnas fysiska och psykiska välbefinnande

100 år efter Hotell- och restaurangfackets grundande finns alltså fortfarande massor att göra för att förbättra villkoren på svensk arbetsmarknad.

Facket behövs även 2018.