Det dödliga giftet dioxin har påträffats på ett flertal platser inom området och kommer troligen från impregneringsverksamhet, som genomfördes för flera decennier sedan med pentaklorfenol, ett cancerframkallande ämne.
- Det vi befarat har tyvärr blivit besannat. De som orsakat miljöspillet måste ta ansvar för att föroreningarna avslägsnas, säger Mikael Ferm, miljöinspektör vid Piteå kommun, till Piteåtidningen.
Vem som är ansvarig är inte klarlagt. Setra och Smurfit kappa har drivit sågverket de senaste decennierna. Även Banverket kan ha orsakat föroreningarna.
Sågverksområdet såldes nyligen av Sveaskogs bolag Klubbgärdet fastigheter. Köpare var Stenvalls såg.
- Vi har känt till både utredningen och utfallet, säger Folke Stenvall, vd vid Stenvalls såg, till PT.