Arbetslöshet är den största orsaken till att personer söker ekonomiskt bistånd som socialbidrag. Kalix kommun toppar undersökningen i länet. Där är 64 procent av alla som tar emot socialbidrag arbetslösa medan endast sju procent fick bistånd på grund av annat försörjningshinder.

Men även större kommuner i länet som Piteå och Luleå ligger högt upp.

I båda Luleå och Piteå är ungefär hälften av alla som tar emot någon form av försörjningsbistånd arbetslösa. Medan andelen som får socialbidrag på grund av sjukskrivning och sjukdom endast uppgår till ungefär en femtedel.


Hamnar fel

Andelen som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet i Sverige är ännu större bland unga. Hela 54 procent unga i åldern 20-24 år får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet.
- Det är olyckligt att personer med sociala problem ska samsas med arbetssökande om samma resurser. Det är därför angeläget att stat och kommuner samordnar sina resurser och erbjuder "en-dörr-in" för medborgare som behöver stöd. Då kan individen få rätt stöd från rätt myndighet från början, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Andra orsaker
Undersökningen visar att ekonomiskt bistånd många gånger ges för otillräckliga inkomster i samband med föräldraledighet, arbete eller språkhinder. Personer som är sjukskrivna eller får sjuk- eller aktivitetsersättning och behöver ekonomisk bistånd uppgår i genomsnitt till 14 procent i undersökningen.