Fiskvägen, som hjälper fisken att passera minikraftverket i Nybyn, Alterbruk, är gjord i komposit, vilket öppnar många möjligheter.

– För det första ger det helt andra möjligheter till utformning än betong, som de flesta fisktrappor tillverkas i. Man kan göra den mer som en vattenrutschbana. Det är också en betydligt klimatsmartare lösning, säger Magnus Johansson, projektledare vid länsstyrelsens miljöanalysenhet.

Materialet är flexibelt och gör det enklare att få öppningen på rätt ställe, så att fisken hittar in.

– Sedan går den även att anpassa efter vattenstånd och till miljö, genom att trycka mönster om man vill. Eftersom byggtekniken är effektiv kostar den hälften så mycket som om den gjordes i betong.

Företaget Composite service i Öjebyn har tagit fram den unika fisktrappan, som Magnus Johansson tror kan bli en storsäljare. Inte minst eftersom det väntas hårdare krav på fiskvägar runt vandringshinder när Sverige ska anpassa sig till EU:s vattendirektiv i framtiden.

– Priset borde göra den attraktiv för kraftverksägare. Om man får till produktionen och den slår igenom som jag tror så lär det generera arbetstillfällen i Norrbotten.

Läs mer: Här får siken hjälp till lekplatserna

Testet utfördes genom att man byggde om sektioner i den befintliga fisktrappan i trä, som inte fungerar. Till våren räknar länsstyrelsen med att den färdiga komposittrappan ska vara på plats.

Sedan ska man utföra en studie för att säkra att den fungerar. Åtgärden tillhör projektet Kustmynnande vattendrag, som går ut på att förbättra vattenmiljön i Alån, Rosån och Alterälven.