Svenska kraftnät meddelade nämligen att man beslutat att satsa 85 miljoner på att bygga det andra ställverket i projektet.

– Det är ett beslut som har stort värde. Det är en viktig del i processen och nu skapas möjligheter att gå vidare, säger Fredrik Bäcklund, mark- och anläggningsansvarig vid Svevind.

Hela projektet i det väldiga skogsområdet mellan Lillpite och Koler är beräknat till 70 miljarder kronor.

Artikelbild

| VÄNTELÄGE. 48 snurror är igång i det som planeras att bli Sveriges största vindkraftpark. Sedan 1,5 år är projektet i ett vänteläge. Men även om inga kraftverk byggs för tillfället fortsätter arbetet i det tysta, och nyligen kom en positiv signal när statliga Svenska kraftnät beslutade att satsa 85 miljoner i ett nytt ställverk. "Det har ett stort värde och nu skapas möjligheter att gå vidare", säger Fredrik Bäcklund, mark- och anläggningsansvarig vid Svevind.

Det andra ställverket är en förutsättning för att den andra etappen av vindkraftparken ska kunna byggas.

– Ställverket är att likna vid en transformatorstation. Härifrån matas elen ut på stamnätet, säger Fredrik Bäcklund.

Det första ställverket är redan byggt och togs i drift under 2013. Det är kopplat till etapp 1 som är påbörjad. Sedan 2008 är tolv snurror i Dragaliden i drift. Nu är även 36 vindkraftverk vid Skogberget färdiga att tas i bruk.

– Det här området är precis i stadiet att övergå från byggarbetsplats till vindkraftpark i full driftfas, säger Fredrik Bäcklund.

Artikelbild

| TRANSFORMATOR. Det första ställverket är byggt i Råbäcken och är kopplat till kraftverken i etapp 1. Nu ska även ett andra ställverk byggas.

De 48 vindkraftverken väntas tillsammans producera el motsvarande 12 000 villors helårsbehov.

– Jag har tidigare varit i gruvprospekteringsbranschen. Där måste allt vara på plats innan man kan dra igång produktionen. När det gäller vindkraft så kan man dra igång eftersom man blir klar. Det är en stor fördel, säger Tomas Riklund, kommunikationsansvarig vid Svevind.

Artikelbild

| VÄNTAR PÅ MEDVIND. När marknaden är bättre för elkraften ska bygget av vindkraftparken ta fart igen. Svevind, här Fredrik Bäcklund och Tomas Riklund, arbetar vidare med förberedelserna. Finansiering, tillstånd och logistiklösningar exempelvis.

Läs mer: "Vi har trollat med knäna"

Totalt ska upp till 1101 vindkraftverk byggas enligt planen. Sedan våren 2014 står byggandet dock stilla. Projektbolaget drog i handbromsen sedan elpriset sjunkit från 70 öre per kilowattimme (kwh) till 50 öre per kwh. Sedan dess har elpriset fortsatt nedåt till nuvarande cirka 20 öre per kwh.

Artikelbild

| INFRASTRUKTUR. Flera mil grusväg av hög klass har anlagts inom vindkraftparken.

– Verkligheten är krass. Det måste förstås finnas avkastningsmöjligheter, annars är det svårjobbat. Det är inga små investeringar det handlar om, säger Fredrik Bäcklund.

Att parken ska fortsätta byggas är dock alla övertygade om. Och i kulisserna fortsätter Svevind förberedelserna.

Artikelbild

| GRUSTÄKT. Inom vindkraftparken har Svevind tillstånd för en täkt på tio miljoner ton grus. Cirka en miljon ton är använt så här långt.

– Vi nyttjar tiden på bästa sätt för att hålla fast i projektet. Vi optimerar det vi kan påverka nu. Logistik, exempelvis. Vägar och ledningar. Vi jobbar också kontinuerligt med finansieringen och tillståndsprocessen, säger Fredrik Bäcklund.

Hittills har det investerats tre miljarder kronor. Bara planeringen och förberedelsearbetet har kostat Svevind 60 miljoner kronor.

Artikelbild

JÄTTEPROJEKT. 70 miljarder beräknas hela vindkraftparken mellan Lillpite och Koler kosta.

– Det är ingen slump att Svevind valt det här området. Markbygden är optimalt och unikt när det gäller yttre förutsättningar. Det är en av Europas bästa vindkraftfyndigheter, säger Tomas Riklund.

Lägg till att kostnaderna och miljöeffekterna av bygget minimerats i och med att Svevind fått tillstånd till grustäkter inom området. Flera mil väg av hög klass har byggts, och det går åt stora mängder grus och betong för att förankra varje snurra.

Artikelbild

| DUBBEL VINST. Grustäkten inom området innebär att transporterna minimeras, vilket leder till mindre utsläpp och att Svevind sparar pengar.

– Det har sparat in otroligt många transporter, vilket är en stor vinst både för miljön och ekonomin, säger Fredrik Bäcklund.

Läs mer: Kraftbolaget och samebyn överens

Artikelbild

| GLÄDJEBESKED. Att Svenska kraftnät beslutat att bygga ytterligare ett ställverk, liknande det i bakgrunden, är positiva signaler för Fredrik Bäcklund och hans kollegor på Svevind.

När byggandet av de nya vindkraftverken kan ta fart är skrivet i stjärnorna.

– Det är svårt att sia om, ja. Men de som leder det här projektet har den europeiska vyn i sikte. Det är inte kaffepannor i Piteå och Boden som ska värmas med den här elen. Vi får nog finna oss i att det delvis blir en exportprodukt. Tyskland ska stänga kärnkraftverken och brunkolen hänger på en skör tråd. Hur det påverkar elpriset kan man bara gissa, men det vi vet är att efterfrågan i alla fall kommer finnas, säger Tomas Riklund.