Kvinnan, som är i 50-årsåldern, har arbetat som inspektör sedan mitten av 2000-talet. Hon har, enligt polisledningen i Norrbotten, haft omfattande samarbetssvårigheter gentemot såväl kollegor som chefer under en lång tid.

Enligt ett yttrande till personalansvarsnämnden har polismyndigheten tagit emot mängder av klagomål och skivelser från både allmänheten och från polisanställda gällande kvinnan.

Bland annat anses hon ha svårt att respektera chefshierarkin och har kallat yttre befäl för "piccolobossar" och "småchefer", skrivit "F*ck åt korkade poliser" till en överordnad.

2017 tilldelades hon också en varning efter att ha struntat i upprätta en anmälan gällande olaga vapeninnehav, med motiveringen att vapenärenden har "tagit över förståndet" hos polisen.

Hon har även olovligen uteblivit från sitt arbete vid flera tillfällen och struntat i att närvara vid möten gällande problemen. När situationen blev ohållbar på arbetsplatsen kallades hon till så kallat "medvetandegörande" samtal med ansvarig chef.

Men vid mötet höll hon bara upp en skylt med texten: "Jag upplever att jag är utdriven på ett AG-taktiskt minfält som strider mot de mänskliga rättigheterna".

Nu vill polisens regionledning avsluta kvinnans anställning för att hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Hennes agerande kan också skada allmänhetens förtroende för polismyndigheten, menar ansvariga chefer.

I annat fall vill polismyndigheten att hon sägs upp "av personliga skäl".