Man vågade helt enkelt inte ta debatten om namnbytet på nuvarande Björknäsgymnasiet vid senaste fullmäktige. En stor splittring inom partiet råder. Istället beslutade man att dra ur ärendet (för andra gången) för vidare beredning som det heller.

Från kommunikationskontoret i kommunen uppmanar man till ett namnbyte på skolan med följande motivering: Ett namnbyte skulle vara bra och unikt men även skapa helt nya förutsättningar och möjligheter. Ett namnbyte skulle vara bra och unikt men även skapa helt nya förutsättningar och möjligheter. Ett nytt platsvarumärke kan betyda att Björknäsgymnasiet skulle få en mer professionell och tydligare kommunikativ plattform och profil. Något som efterfrågats då skolan faktiskt agerar på en konkurrensutsatt marknad. En process som denna skulle kunna fungera som en process mot någonting nytt och utvecklande.

I samband med stadens 100-årsjubileum 2019 skulle ett namnbyte kunna skapa ytterligare uppmärksamhet. Rätt gjort skulle detta ge en medial effekt som också bygger på en ny bild av Boden.

Jag har i stor sett 100 procent stöd för min motion från genomförda enkäter med elever på skolan, och cirka 150 tillfrågade Bodensare på gågatan i Boden. Ett stöd för namnbytet finns också från Eyvind Johnson-sällskapet i Boden.

Men socialdemokraterna i ledande ställning i Boden verkar inte vara pålästa och har absolut inte förstått att vi har en nobelpristagare i litteratur av rang. Utbildningsnämndens ordförande Britt-Mari Loggert Andrén (S) tar ständigt upp sina tunna argument om att Björknäsgymnasiet är ett inarbetat namn och ska därmed inte ändras. Totalt verklighetsfrämmande för förändringar som gynnar Boden i framtiden.