Projektet med arbetsnamnet: ”Unga möter beslutsfattare - Ung i Boden ” startas under hösten och pågår fram till juli 2020.

– Huvudsyftet är att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i demokratiska processer, säger samordnaren Annika Sandström, kfu-förvaltningen.

I projektet finns klara riktlinjer för en strukturerad dialog som kommer att innehålla möten, samråd, konferenser och evenemang med ungdomars eget engagemang i fokus.

Artikelbild

| Göran Ahlström, enhetschef Ungdom, tycker EU-projektet är bra. "Jag är glad att vi fick pengarna."

– En naturlig del som genomsyrar hela projektet är samspel och dialog med beslutsfattare, säger Göran Ahlström, enhetschef Ungdom.

De ungdomar som deltar i projektet är mellan 15 till 20 år.

– Vi har bjudit in elevråden från högstadiet och gymnasiet och de som är med i dag är en del av ungdomsfullmäktiges styrelse, säger Annika Sandström.

De som deltar på träffen är Wille Dahl, som går nian på Stureskolan. Wille är i dag är ordförande i ungdomsfullmäktige, Natalie Sundberg, sekreterare, och Max Wallström, ledamot. De sistnämnda går båda första året på Björknäsgymnasiet.

– Det finns ju större chans att påverka om du är insatt i hur saker och ting fungerar och vet hur besluten tas, säger Max Wallström.

Ungdomsfullmäktige är något som funnits i Bodens kommun under flera år. Styrelsen som väljs för ett år består av 18-20 personer. De som sitter med kan gå i åttonde klass upp till andra året på gymnasiet.

– Vill någon sitta kvar och ryms efter deras styrelsetid gått ut brukar det vara ok. Man kan få sitta i 4-5 år om man vill och det finns plats, säger Göran Ahlström.

Ungdomsfullmäktige skriver också och lägger fram motioner i olika frågor som berör ungdomar.

– Deras styrelse arbetar mer med att träffa politiker och jobbar med aktiviteter för unga. De har också skrivit ihop en ansökan till Bryssel, säger Ahlström.

– Vi ser väl till så att saker och ting fungerar. Det är första året som jag sitter som ordförande, säger Wille Dahl.

När det gäller EU-projektet kommer det ske ett uppstartsmöte där man går igenom hela processen.

– Tanken är att ungdomarna ska lära sig hur man gör i olika demokratiska processer. Vi kommer att ha föreläsningar vad demokrati är och hur Bodens kommun är uppbyggd. Sedan får vi även besök av politiker och beslutsfattare på alla dessa dialogträffar. Det är ju en vinst att få träffa politiker och se att de är vanliga människor. Ungdomarna ska även skriva dagbok över vad de lärt sig under hela studieprocessen, säger Göran Ahlström.

Det blir också en demokratidag den 12 februari nästa år med föreläsare, men även studiebesök till riksdagen och Bryssel.

– Så vi kommer nog att använda upp alla pengarna, för annars får vi skicka tillbaka det som blir över.