LKAB söker malm vid Sikträsk fritidshusområde. Denna vecka startar provborrningar i området och under tiden prospekteringen pågår kan störningar uppkomma, skoterspår och friluftsliv påverkas, trafiken på Sikträskvägen kommer att öka. 18 borrhål ska etableras i den näraliggande skogen och prospekteringsborrningar beräknas pågår fram till maj/juni 2013.

LKAB:s förhoppning är att arbetet ska medföra så litet störningar som möjligt.

- Vi planerar för att borra ett 20-tal hål vid Sikträsk. Vi har undersökningstillstånd och för nu avslutande diskussioner med samebyn Baste Cearru för att fastställa arbetsplanen för borrningarna. Vi har utfört fältarbeten med olika sorters geologiska mätningar i området i flera år, och intresset har stärkts så att vi nu vill borra för att öka kunskapen. Det finns ett antal gamla så kallade skärpningar, provgropar, i området, så det har länge varit känt att det finns järnmalm på platsen. Borrningsarbetena ska avslutas före barmarksperioden, eftersom marken måste vara frusen för att minimera spår från undersökningsriggarna, säger Anders Lindberg, informationschef vid LKAB.

Artikelbild

"Gruvbrytning förstör"
Men stugägare och bofasta i området är inte glada. Provborrningarna anses störande men framför allt är det tanken på en kommande gruvbrytning i området som väcker bestörtning. Prospekteringsområdet ligger bara några hundra meter från stugområdet efter Sikträskvägen.

Stugägare och bofasta är upprörda över att de inte fått någon information.

- Det känns snopet. En gruvbrytning kan förstöra väldigt mycket i området. Det är ett jättefint stugområde, säger Ulla-Britt Söderberg.

"Exploatering"
Kjell Lundberg bor permanent i området.

Artikelbild

- Hur tusan kunde de få tillstånd till det här. Samebyarna har ju satt sig emot all exploatering. Vi har inte fått någon som helst information. Vid Sikträsk norra sida fanns det en koppargruva för många, många år sedan. PG Gyllenhammar försökte få tillstånd att borra västra sidan av Sikträsk, i Sjaunja, men det gick inte. Det lär finnas koppar, guld och zink här. Det finns ett hundratal stugägare runt sjön, många äger både mark och stuga. Det är bara fråga om exploatering, grundvattnet förstörs och vi har ingen vinning av detta, säger Kjell Lundberg.