På uppdrag av Bodens kommun har Robert Westin lett det fasta fisket i Svartbyträsket. Det pågick under fyra veckor under sommaren i år. Det finansieras till hälften av kommunen och till hälften med LOVA-medel. LOVA står för lokala vattenvårdsåtgärder.

Det är tillsammans med årets fasta fiske man tagit upp 60 ton vitfisk i år och i fjol.

LÄS MER:Gös och abborre har återfått babyhull

Den exakta fångstfördelningen var 2018 enligt följande: Svartbyträsket - kommunens fasta fiske 10 ton, notfiske 12,1 ton, Buddbyträsket - notfiske 20,8 ton, och Bodträsket - notfiske 7,5 ton. Totalt 50,4 ton vitfisk.

Nu har notfisket påbörjats igen och det var det Norrbottens Media skrev om. Under de första tre dagarna gav fisket cirka sex ton vitfisk.

– Den målsättning vi satt för årets notfiske i vår projektansökan är 20 ton och det gäller alla fyra sjöarna, inklusive Vittjärvsträsket, säger Sara Chlot, miljöstrateg på Bodens kommun.

Hon bedömer att det målet sannolikt inte blir svårt att uppnå med tanke på fångsten hittills. Notfisket genomförs också med stöd av LOVA, som står för 90 procent av finansieringen. Resten betalar kommunen.

I fjol var det mycket varmt och algerna blommade.

– Väderförhållandena var annorlunda i år, kyligare och blåsigare än förra året, vilket kan ha påverkat både observationer av större siktdjup och mindre algblomning, säger Sara Chlot och tillägger att det krävs en långsiktig utvärdering för att se effekterna av fisket.