BODEN Norrbottens Media skrev felaktigt att Stridsskola Nord (SSN), som lades ned 1998, var placerad i Östersund. Förbandsledningen var förlagd i Umeå på Umeå garnison, ingenting annat. Norrbottens Media beklagar misstaget.