BODEN Norrbottens Media gör en rättelse när det gäller Luleå tingsrätts dom angående våldtäkten som skedde 2 juli i Boden. I vår artikel i NSD skriver vi att mannen som dömdes till fängelse för våldtäkt skulle utvisas. Det var åklagarens yrkande. Tingsrätten konstaterade att det brott som mannen begått är allvarligt men bedömer att det inte är synnerligt grovt. Yrkandet om utvisning avslogs därför.