Debatt Slutreplik i debatten om demokratins framtid och högerextrema partiers tilltagande:

Christofer Fjellner kritiserar oss socialdemokratiska EU-parlamentariker för att vilja göra partipolitik av den politiska utvecklingen i Ungern.

Det är inte sant. Det råder ingen tvekan ­– rättsstaten utmanas på flera håll i EU. Till skillnad mot moderaterna är vi tydliga i kritiken oavsett partipolitik. Vår poäng är ju just den, att (M) är milda i sin kritik mot Polen och Ungern trots att det är här den negativa utvecklingen nått längst. Det är också i dessa länder som EU-kommissionen har diskuterat att inleda ett så kallat artikel 7-förfarande, vilket innebär att rösträtten för ett medlemsland kan dras in när grundläggande värderingar hotas.

Skillnaden mellan de två länderna är dock att regeringspartiet i Ungern, Fidesz, sitter i moderaternas partigrupp och tillhör samma europeiska parti, EPP, som är det största i Europa. Det aktiva stöd som Fidesz har fått, har gett Orbán fria händer att genomföra sitt maktövertagande.

I det senaste valet präglades Fidesz kampanj av hat mot flyktingar och en hetskampanj mot George Soros, den ungersk-amerikanske grundaren av Open Society Foundation som värnar mänskliga rättigheter världen över, kampanjer med tydliga antisemitiska inslag. Trots detta drog sig inte den konservative gruppledaren för EPP från att gratulera Orbán till segern.

Moderaterna har kritiserat Orbán men de har inte velat kräva partiets uteslutning ur deras egna partigrupp i Europaparlamentet. Om Fjellner ansträngt sig för att göra efterforskningar, hade också han sett att detta var självklart för oss att göra när partier tillhörande vår politiska grupp hamnat fel när det gäller mänskliga rättigheter i till exempel Slovakien.

Det börjar bli pinsamt att (M) inte vågar göra mer och stilla tiger tyst, allt medan demokratin monteras ned i Ungern av deras partivänner.

Vi hoppas fortfarande att man ska tänka om och aktivt ta ställning för demokratin i Ungern och mot Orbáns enpartistat.