Tomas Eneroth (S) har rätt (NSD 20 augusti) i att det krävs fungerande regionala flygförbindelser om hela Sverige ska leva. De rödgrönas politik talar dock ett helt annat språk. Samma regering som i fyra år konsekvent försvårat för flyget lovar nu i valrörelsetider att stärka inrikesflyget. Det är inte trovärdigt. Moderaterna och Alliansen är det enda politiska alternativet som på riktigt vill verka för ett starkare och grönare flyg.

Stefan Löfvens regering har präglats av oenighet och passivitet men när det kommer till att försämra förutsättningarna för flyget har man visat på osedvanlig handlingskraft. Flygskatten var kronan på verket som enligt regeringen själv skulle få människor att flyga mindre. När S och MP:s politik väl började ge resultat, flyglinjer lades ned och orter runtom i landet klipptes av från omvärlden beklagade sig likväl Magdalena Andersson (S) över det skedda. Det klingade lika ihåligt då som infrastrukturministerns löften nu om att förbättra förutsättningarna för flyget.

I ett stort och avlångt land som Sverige har vi inte råd att ställa trafikslag mot varandra. Även flyget behövs. Om vi vinner valet i höst kommer vi att slopa flygskatten. Flyget ska betala mer för sin klimatpåverkan men flygskatten saknar helt en miljöstyrande effekt då utsläpp enbart flyttas istället för att minskas. Det är ett miljötänk som skjuter problemen på framtiden.

En långsiktig och effektiv miljö- och klimatpolitik bygger istället på att varje satsad skattekrona gör maximal nytta. Vi satsar på morötter och incitament för att stimulera grön innovation och utveckling och föreslår lagstiftning som gör skillnad på riktigt – redan idag.

Alliansens miljöpolitik innebär bland annat särskilda satsningar på ett grönare flyg. Vi föreslår ökad inblandning av biodrivmedel i flygbränsle och gör en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränsle för flyget. Vi vill även införa klimatstyrande start- och landningsavgifter som belönar flygbolag som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle. Dessutom vill vi ta på oss ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal som i dagsläget sätter stopp för beskattning av flygbränsle.

Tomas Eneroths (S) retorik speglar inte regeringens politik. Verkligheten är att S och MP vill att hela Sverige ska leva – men inte flyga. Det är en ekvation som inte går ihop. Flyget behövs för att hålla samman Sverige och minska klyftan mellan stad och land. En röst på Moderaterna och Alliansen den 9 september är den bästa garanten för det.

Riksdagskandidat, Norrbottens län