I stort sett är det helt jämnt mellan S och NS i vår stora opinionsundersökning, som vi gjort i samarbete med Novus. Jämfört med förra valet har drygt var femte väljare övergett S, som tappar åtta procentenheter till 28,8 procent. Sedan 2010, när 43,1 procent röstade på S, har en tredjedel av väljarna lämnat partiet.

Undersökningens resultat är statistiskt säkerställt.

– Jag blir bekymrad och ledsen över att norrbottningarna inte ser den politik vi faktiskt bedriver. Siffran är en signal till oss att folkrörelsepartiet S behöver ut och prata med norrbottningarna, säger regionrådet Anders Öberg (S).

Artikelbild

| Kenneth Backgård och Sjukvårdspartiet ser ut att vara på väg mot ett nytt val med ökat väljarstöd.

Partiet är fortfarande störst, men marginalen till NS begränsar sig till en enda procentenhet. Dessutom samlar NS tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet hela 49,9 procent och har därmed ett drömläge att tillsammans bilda en ny regionledning.

– Skulle det här stå sig är det sannolikt att det blir ett maktskifte. Jag är försiktigt optimistisk och det är bra att vi börjar närma oss samma storlek som S, säger oppositionsrådet Kenneth Backgård (NS).

Han ser just M, L och C som naturliga partners i en ny regionledning.

– Vi hade någon kontrovers efter förra valet, men jag får ändå säga att jag ser rätt stora samarbetsmöjligheter. Vi pratar naturligtvis även med S, men då måste det till förändringar. På vissa områden har vi diametralt motsatta åsikter.

Artikelbild

Enligt opinionsundersökningen har 23 procent av norrbottningarna ganska eller mycket litet förtroende för sjukvården. Endast 15 procent uppger att deras förtroende för sjukvården är mycket stort.

Där finns förklaringen till väljarströmningarna, enligt Kenneth Backgård.

– Det har varit en lång tid av besparingar och centraliseringar, en tid av nedläggningar. Tillgängligheten är ett jätteproblem. Folk har ledsnat och det måste till ett annat styre, säger han.

Backgård beskriver Region Norrbottens verksamhet som en "Ebberöds bank".

– En välmenande verksamhet, men som är väldigt vanskött.

Sjukvårdspartiet går till val på en decentraliserad sjukvård. Alla fem sjukhus ska finnas kvar, med var sin unik profil. MR-kameror ska finnas i både Kiruna och Kalix.

Partiet vill även förändra regionens organisation genom att ta bort divisionerna och i stället öka det lokala självstyret. Större ansvar lokalt ska enligt NS bidra till en bättre helhetssyn.

– I dag ser alla enheter till sin egen ekonomi. Den bästa lösningen är att man geografiskt inom ett område samarbetar och gemensamt tar ansvar.

Samtidigt som Backgård lovar att öka verksamheten på de mindre sjukhusen lider hela landet av brist på vårdpersonal. Under förra året spenderade Region Norrbotten 300 miljoner på inhyrd personal för att fylla luckorna.

Åtminstone 100 av de miljonerna borde enligt Backgård användas till satsningar på den egna personalen. Han vill bland annat att Region Norrbotten ska erbjuda högre löner.

– Alla landsting har kommit överens om att ha samma löneprofil för att inte konkurrera med varandra. Men man har helt bortsett från att man även konkurrerar med bemanningsföretagen. Då kan vi inte sitta stilla i båten. Det måste till en rejäl löneöversyn.

Är det verkligen så enkelt att lösa personalbristen i vården?

– Nej, det är inte så enkelt. Det är arbetsmiljöfrågor också och dit hör naturligtvis utbildningsmöjligheter och sådana saker.

Förra året gick 92 procent av regionens utgifter till sjukvård och tandvård. Resterande åtta procent består av bland annat kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.

Där ser Backgård möjligheter att göra 20-procentiga besparingar. Vissa kultur- och näringslivsprojekt ska läggas ned och kollektivtrafiken ska rationaliseras.

– Jag tycker inte att man ska lägga ned kollektivtrafiken, men gapar linjerna tomma måste vi fundera på turtäthet och anropsstyrd trafik.

Anders Öberg tror att Backgårds löften kommer vara omöjliga att infria. I stället för att prata om decentralisering tycker han att det är dags att inse att förutsättningarna i Norrbotten har förändrats och är svårare än i många andra regioner.

– Man kan vara populist och säga att man ska lösa allting, men gårdagens arbetssätt kommer inte vara lösningen på morgondagens utmaningar, säger Anders Öberg.

Han tror att en förklaring till S stora väljartapp är att partiet inte har lyckats förklara sin politik tillräckligt bra och att centraliseringar som enligt Öberg gjorts av kvalitetsskäl har kunnat uppfattas som rena besparingar.

– Människor kanske inte alltid förstår de förändringar vi håller på med. Och jag förstår det. Verksamheten utvecklas i rasande takt.

Socialdemokraterna har lett Region Norrbotten – och föregångaren landstinget – sedan 1934. Nu har partiet det yttersta ansvaret för en verksamhet med svår personalbrist, en vårdgaranti som inte uppfylls och finanser som fortfarande inte är under full kontroll.

– Om det hade varit ett Norrbottensproblem hade man kunna ifrågasätta, men när till och med de stora regionerna har behov av tillfälliga lösningar och stafetter, då är det ett nationellt problem.

Men ni tappar åtta procentenheter. Finns det ingen punkt där du är självkritisk?

– I så fall att vi inte lyckas beskriva varför vi gör det här.