Fortsätter det här varma och torra vädret, då får det naturligtvis betydelse för honungsproduktionen, säger bihälsokonsulent Preben Kristiansen vid Jordbruksverket.

Det ovanligt varma vädret har gjort att många växter börjar blomma mycket tidigare än vanligt och problemet för bina är om de hinner blomma över innan det blir fuktigt igen.

Vill inte sia

Mycket kan hända som påverkar honungsskörden, understryker Preben Kristiansen. Själv brukar han aldrig försöka sia om hur det ska gå långt i förväg.

Jag brukar säga att när honungsskörden är klar någon i augusti–september, då kan man säga hur honungsskörden blev. Men att sitta och sia nu i slutet av maj, det gör jag bara inte.

Utgångsläget inför årets säsong är i alla fall gott, konstaterar han. Han håller just på att samla ihop enkätsvar från biodlarna om hur bisamhällena klarat vintern.

Mer än var tionde bisamhälle brukar försvinna varje vinter. Föregående två vintrar försvann ännu fler, cirka 15–16 procent, men preliminärt ser det ut som att övervintringen gått lite bättre den gånga vintern, berättar Kristiansen.

Och överlag ser samhällena som överlevt vintern väldigt starka ut, det är bra utveckling i dem.

Lokala variationer

Men de lokala variationerna är alltid stora. I Kronobergs län har på sina håll hälften av bisamhällena dött under vintern, rapporterar SVT Nyheter Kronoberg.

Det är bedrövligt på sina håll. Frukten blir inte fullt pollinerad, säger Leif Olsson, ordförande i Kronobergs biodlarförening, till SVT.

Bina är inte bara honungsproducenter, de spelar också en viktig roll i naturen för pollineringen. Den rollen delar de med uppåt 250 olika arter av solitärbin och 40 humlearter.

De har det generellt mycket svårare än vad våra honungsbin har, för dem tar ju biodlarna hand om, säger Preben Kristiansen.
Fortsätter det här varma och torra vädret, då får det naturligtvis betydelse för honungsproduktionen.

Bihälsokonsulent Preben Kristiansen vid Jordbruksverket vill inte sia om hur årets honungsskörd ska bli, men konstaterar att det skulle vara bra för bina med regn inom kort.