LEDARE Luleå är en kommun som haft en oerhört positiv utveckling under S-styret.

Arbetslösheten är låg, bostadsbyggandet har tagit fart och kommunen prisas som både barn-, tillväxt- och superkommun.

Men uppenbarligen räcker sådana framgångar inte för att öka väljarnas förtroende.

Söndagens val är en rejäl knäpp på näsan för den lokala socialdemokratin. Partiet backar med mer än elva procentenheter.

”Troligen är det en kombination av skolfrågan och rikstrenden”, säger S-kommunalrådet Niklas Nordström.

En tredje förklaring är att Niklas Nordström inte hunnit uppnå samma personliga popularitet som sina företrädare Karl Petersen och Yvonne Stålnacke.

Med en stor portion av ödmjukhet och samarbetsvilja finns dock ändå möjlighet för S att behålla styrspaken i Luleå.

Alliansen är ett svagt alternativ i Luleå och oppositionen i sin helhet framstår som mycket splittrad.

Under den gångna mandatperioden har Niklas Nordström etablerat ett bra samarbete med Moderaterna om tillväxt- och stadsbyggnadsfrågor.

Den typen av samarbeten behövs på fler områden och med fler partier.

De breda lösningar som S-ledaren Stefan Löfven talar sig varm för i rikspolitiken måste vara riktmärket även i Luleå.