Höjningen av årets kulturbudget är den största på åtminstone 20 år. Bland vinnarna finns biblioteken, den fria konsten och kulturskolan. Regeringen väljer också att satsa på kulturmiljöer.

Cirka 8,3 miljarder kronor. Så mycket får kulturen av regeringen nästa år. Det är en ökning med cirka 745 miljoner kronor av kulturbudgeten, varav 104 miljoner av dem är pris- och löneomräkning. Förra året ökade kulturbudgeten med 409 miljoner kronor. Kulturminister Alice Bah Kuhnke pratar nu om en ”rekordbudget”.

– Det är oerhört glädjande att som Sveriges första kulturminister någonsin kunna presentera en budget som inte bara är den största i antalet kronor utan också räknat till hur stor andel man tar av statens samlade utgifter, säger hon till TT.

Artikelbild

| Miljon. Ájtte i Jokkmokk får ytterligare en miljon från nästa år.

Olof Lavesson, (M), kulturutskottets ordförande, är dock inte imponerad:

– Det är en väldigt expansiv budget och på gränsen till oansvarig. Man passar på att göra väldigt stora och tillfälliga satsningar när man borde vara lite återhållsam och spara för sämre tider, säger han till TT.

En av de största satsningarna, 115 miljoner kronor mer till den fria konsten, är dock permanent och ett förslag som Kulturministern är särskilt stolt över. När budgeten presenterades på Teater Galeasen i Stockholm framhöll hon också bild- och formkonstnärerna som prioriterade.

– Om jag ska lyfta något i budgeten så är det investeringarna i den fria konsten, i fria grupper och i konstnärerna. De är helt avgörande för att vi fortsatt ska bryta kulturell och konstnärlig ny mark.

Artikelbild

| Satsning. ”Största kultursatsningen i vårt lands historia”, enligt Alice Bah

”Men ingen av de poster som berör våra villkor är nedbrutna på en detaljnivå så det går att utläsa hur mycket som satsas. Så först när Konstnärsnämnden och Kulturrådet får sina regleringsbrev i december vet vi om Alice Bah Kuhnkes sista stora budget under mandatperioden verkligen blev en satsning på bild- och formkonstnärerna”, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, i ett pressmeddelande.

Ett intensivt arbete ska nu starta hos myndigheterna för hur fördelningen ska se ut mer exakt, replikerar Alice Bah Kuhnke.

Artikelbild

| Kritisk. ”Expansiv och på gränsen till oansvarig, säger Olof Lavesson (M). ?

– Men det vi med säkerhet vet är att detta är en historiskt hög budget för konstnärerna i vårt land.

Den treåriga satsningen på 250 miljoner kronor årligen till biblioteken, som Vänsterpartiet drivit igenom, ska främst gå till att göra folkbiblioteken mer tillgängliga.

– Samtidigt som vi har en bibliotekslag som skriver fram bibliotek som arenor för kunskap och fri åsiktsbildning vet vi att biblioteken utsätts för enorma påfrestningar, säger Alice Bah Kuhnke.

Även Statens konstråd får del av satsningarna: 20 miljoner under två år för att öka kunskapen om offentlig konst i gemensamma miljöer. ”Ett jätteerkännande” enligt Magdalena Malm, konstrådets chef, som menar att det behövs alldeles särskilt i tider då det som nu byggs väldigt mycket.

Statens konstråd tar samtidigt över uppdraget att sprida samtidkonst från nedlagda Riksutställningar, och Magdalena Malm pekar på fördelen med att de finns över hela Sverige.

Regeringen satsar på kulturskolorna och ger Statens kulturråd tio miljoner kronor för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum. Detta har i uppdrag att ansvara för kunskapsutveckling, samverkan och uppföljning.

För att kunna rekrytera lärare till kulturskolan föreslår regeringen en permanent satsning på ett ”kulturskolekliv”, som tillförs 25 miljoner kronor för 2018 och 40 miljoner kronor från och med 2019.

Kulturmiljövården får ett ökat anslag på 25 miljoner kronor. Bland annat rör det kulturreservat, det moderna samhällets kulturarv och att göra kulturmiljöer mer tillgängliga.

Stödet till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet höjs med 10 miljoner kronor. Samtidigt får Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, ytterligare 1 miljon kronor från 2018 medan Stiftelsen Judiska museets anslag höjs med 1,5 miljoner under fem år. (TT)