Antalet fall är trots allt på en ganska låg nivå, drygt 20 under 2012. Men det ska jämföras med hur läget var för 15 år sedan, då det bara fanns ett dagisbarn som smittats med multiresistenta bakterier.

- Det är en trend som nog tyvärr kommer fortsätta, säger Anders Österlund, smittskyddsläkare.

Stor risk för infektion
En förklaring är resandet. Länder som Grekland och Indien har omfattande problem med multiresistenta bakterier.

Artikelbild

| ”Det har varit väldigt lite sjukdomar” säger förskolläraren Filippa Johansson, Luleå dag och natt förskola.

- Jag tycker att föräldrar ska fundera mer än en gång innan man åker med riktigt små barn till sådana varmare länder. Risken för att få en infektion är mycket större för barn än för vuxna, säger Anders Österlund.

Allt större barngrupper i förskolorna gör det lättare för bakterierna att gå över till andra barn.

- Det gäller även multiresistenta bakterier. Därför är det viktigt med bra rutiner för hygienen och för när sjuka barn ska vara hemma, säger Anders Österlund.

Susanne Morberg Grundström och Filippa Johansson är förskollärare på Luleå dag och natt förskola. Här har föräldrarna fått skriva på att de känner till smittskyddsenhetens instruktioner för hur länge barnen ska vara hemma vid sjukdom.

Artikelbild

| Anders Österlund, smittskyddsläkare.FOTO: Kurt Engström

Sprita händerna
- Föräldrarna är kloka, och skickar inte hit barnen när de är sjuka. Det har varit jättelugnt i år. Inga epidemier, säger Susanne Morberg Grundström.

Förskolan har även andra rutiner för att hindra smittspridning. Barnen får tvätta och sprita händerna både före och efter maten, och alltid i samband med toalettbesök.

Artikelbild

| Stina Åkermalm, nybliven gymägare i Gällivare.

Dessutom har man tagit bort frottéhanddukarna och ersatt dem med torkpapper.

Utbildning
- Köket hade varit på utbildning, och det visade sig att den mesta smutsen försvinner när man torkar sig, säger Filippa Johansson.

Artikelbild

Ingen av förskollärarna känner till något fall där barn smittats med multiresistenta bakterier, men de vet att problematiken med bakterierna ökar i hela samhället.

- Jag brukar ibland tänka på när min son var liten. Då fick han ju penicillin hela tiden när han var sjuk, säger Susanne Morberg Grundström.