Det är hela Norrbottenskusten som omfattas av varningen. Risk för skogsbrand innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus