LEDARE I helgen samlas Socialdemokraterna i Stockholms län till en extrainkallad distriktskongress.

Partidistriktet ska utse efterträdare till Erika Ullberg som lämnar posten som oppositionsråd i Region Stockholm – och mycket talar att det blir tidigare statsrådet Aida Hadzialic som tar över. Hon föreslås av enig valberedning.

Det är i så fall bara att gratulera S i Stockholm till ett klokt val. Hadzialic har alla förutsättningar att bli en stark utmanare till Irene Svenonius (M) och det borgerliga styret i Region Stockholm.

Under åren som statsråd 2014-2016 levererade hon en rad konkreta resultat.

Bland annat gick hon i bräschen för ordentliga satsningar på komvux, yrkesvux, yrkeshögskolan och landets folkhögskolor.

Betydelsefulla var också hennes insatser som samhällsdebattör. Hon hann etablera sig som en vass S-kritiker av identitetspolitik.

”Bara att det finns en diskussion om vilken hudfärg människor har inom vänstern är djupt problematiskt. I stället borde man fokusera på det som är viktigt – hur man bygger vidare på ett starkt samhälle och ser till att människor utbildar sig och att fler jobb skapas. Man sviker arbetarklassens barn när man inte gör en klassanalys och i stället håller på med en debatt om kultur och identitet som inte leder någon vart”, sa hon i Aftonbladet 5 april 2016.

Sin avgång ur regeringen i augusti 2016 hanterade Hadzialic även på bästa möjliga sätt.

Efter att ha fastnat i en nykterhetskontroll bestämde hon sig genast för att lämna rollen som minister.

”Jag har uppfostrats till att ta ansvar för mina handlingar och det vill jag göra även i det här fallet. Därför har jag meddelat statsministern att jag som en konsekvens av detta väljer att sluta som statsråd i regeringen”, förklarade hon på en blixtinkallad presskonferens.

Det var ett klokt och moget beslut för att undvika en besvärande debatt för henne själv, regeringen och socialdemokratin.

Jag hoppades dock redan då att Hadzialic efter en tids ”karantän” skulle få en chans till en comeback på ledande politiska positioner.

I en ledare 4 maj 2018 argumenterade jag för att hon borde få en framskjuten position på S-listan inför Europavalet 2019. Partiet valde dock att prioritera andra namn.

Men nu kan Hadzialic istället bli en viktig socialdemokratisk röst i den sjukvårdspolitiska debatten i både Stockholm och riket som helhet – och det kan sannerligen behövas.

Socialdemokratin är i stort behov av att vässa sin sjukvårdspolitik.

Sjukvårdspolitiken har länge varit en av partiets absolut starkaste grenar.

Men valet 2018 innebar ett rejält bakslag för partiet i samtliga regioner/landsting. Det är en fingervisning om att det krävs ett radikalt om- och nytänkande inom S för att återvinna väljarnas förtroende.

Själv tror jag att en av nycklarna är att ta fajten för ett statligt huvudmannaskap för sjukvården i hela landet.

Sverige är, som påpekas även av Läkarförbundet, ett för litet land för att rymma 20 självstyrande landsting och regioner. Det blir svårt att skapa en jämlik vård i alla delar av Sverige.

”Många av våra landsting är helt enkelt för små för att klara de tunga investeringar som är nödvändiga för att kunna bedriva sjukvård på ett rationellt, patientsäkert och jämlikt sätt. Denna utveckling är ytterst allvarlig”, skrev Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, i Svenska Dagbladet 25 augusti 2014.

Huruvida socialdemokratin är mogen för ett sådant ställningstagande är osäkert.

Men de kritiska synpunkterna från Stensmyren och professionen visar behovet av ordentliga förändringar. Det finns att göra för Hadzialic och andra socialdemokrater i sjukvårdspolitiken.