Länet har traditionellt varit en av landets rödaste regioner men inför höstens val riskerar Socialdemokraterna att tappa fästet helt.

Norrbottens Medias opinionsundersökning (se faktaruta) visar att partiet bara får 42,6 procent av riksdagsrösterna här – en minskning med drygt sex procentenheter jämfört med valet 2014 och de sämsta siffrorna i modern tid för partiet.

Kristina Zakrisson, avgående kommunalråd i Kiruna, suckar djupt när hon får resultatet redovisat.

Artikelbild

| "Många väljare bestämmer sig dagarna innan valdagen. Sommarmånaderna blir jätteviktiga för partiet", säger Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna.

– Väldigt tråkigt, man blir besviken. Vi brukade ligga långt över 50 procent i Norrbotten och S i Kiruna satt stadigt vid makten förr, men nu är väljarna mycket mer rörliga.

En orsak, enligt henne, är att många i dag tar det svenska välfärdsamhället för givet, inte minst yngre generationer.

– Nästan som att det är ristat i sten, oavsett vilka som sitter vid makten. Vi behöver jobba mycket mer med att prata om vår välfärdspolitik, vara i sociala medier där de unga finns.

Opinionsundersökningen visar också att sjukvården är den viktigaste politiska frågan för norrbottningarna, samtidigt som debatten rasar om vårdkrisen.

Artikelbild

| "Klart att vi i påverkas av nationella val, men det finns inget realistiskt oppositionsalternativ i Luleå", säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Även detta påverkar väljarflykten från S, menar Kristina Zakrisson.

– Att vara socialdemokratiskt regionråd är ett självmordsuppdrag. Men egentligen går detta tillbaka till att Moderaterna sänkte skatterna med 100 miljarder kronor när de satt vid makten. Klart som f-n att de pengarna hade kunnat gå till vården annars.

Artikelbild

| "S har inte levererat, när det gäller att motverka det delade Sverige. Stad kontra landsbygd finns inte på partiets dagordning", säger Inge Andersson, kommunalråd i Boden.

Flyktingkrisen 2015 och den fortsatta migrationen ger, enligt Zakrisson, partiet ytterligare problem gällande välfärden.

– En bekant behövde gå till tandläkaren men Folktandvården hade inga tider att erbjuda, på grund av att de hade fullt upp med alla nyanlända. Därför har jag viss förståelse för att folk reagerar.

Artikelbild

| Resultatet av Novus väljarbarometer i Norrbotten, april 2018. 1003 norrbottningar telefonintervjuades angående sina riksdagssympatier.

Rätt av S att strama åt migrationspolitiken?

– Klart att vi ska värna om asylrätten. Men samtidigt, är det självklart att du som flykting har rätt till föräldrapenning på en gång? Våra väljare har betalat skatt, men när välfärden inte fungerar och plånboksfrågorna hamnar i fokus går många högerut, till SD.

Faktum är att S i Norrbotten tappar flest röster till Vänsterpartiet, enligt vår mätning (7,4 procent).

– Har vi inte tillräckligt stort humanitärt hjärta, då går väljare till vänster – och när vi har det, då går de till SD, säger Kristina Zakrisson.

Niklas Nordström, Luleås kommunalråd, låter inte lika bekymrad över att S förlorar så många väljare i Novus opinionsundersökning.

– Eftersom S tappar nationellt, förvånar det inte att det sker en nedgång även här.

Samtidigt är han överens med Kristina Zakrisson om att migrationsdebatten är till partiets nackdel.

– Flyktingfrågorna tar för mycket utrymme, vilket bara gynnar SD. Oförtjänt, eftersom regeringen har gjort enorma insatser för att förbättra Sverige. Vi har rekordhög sysselsättning, ökade resurser till välfärden, och Norrbotten får satsningar på infrastruktur och utlokaliseringar som vi aldrig skulle ha fått annars.

Likaså anser Nordström att det är orättvist att S får ta skulden för vårdkrisen.

– Vi lever på en gigantisk yta, en fjärdedel av Sverige, men vi är bara 250 000 invånare. Därför måste förväntningarna bli mer rimliga kring sjukvården. Vi kan inte ha fullgoda sjukhus på alla orter. Och ingen annan politisk konstellation i regionen kan förändra den verkligheten.

Att opinionsläget i riksdagsvalet kan avspeglas även i kommunvalet i Luleå avfärdar kommunalrådet.

– Klart att vi i påverkas av nationella val, men det finns inget realistiskt oppositionsalternativ i Luleå. Du har trotskister i Rättvisepartiet Socialisterna å ena sidan, Sverigedemokrater å den andra, samtidigt som borgerligheten är splittrad. Luleåborna fattar detta.

Du befarar inte ett tapp på sex procentenheter i Luleå, motsvarande Novus riksdagsmätning?

– Absolut inte. Det går bra för Luleå och jag vet att vi har ett brett stöd, säger Niklas Nordström.

Inge Andersson, kommunalråd och numera politisk vilde i fullmäktige i Boden, vill lyfta landsbygdspolitiken och det tudelade landet som orsaker till väljarflykten.

– S har inte levererat, när det gäller att motverka det delade Sverige. Stad kontra landsbygd finns inte på partiets dagordning.

Men han tycker också – I likhet med SSU, Kvinnoförbundet och andra S-förbund – att partiet sviker sina humanistiska grundvärderingar, gällande migrationspolitiken.

– Vi anpassar oss för mycket till Sverigedemokraternas budskap. Samtidigt lyckas vi inte lyfta fram våra egna frågor gällande välfärden.

Hur hanterar partiet väljarflykten?

– De väljer fel strategi när de försöker locka tillbaka väljare från SD, i stället för att inrikta sig på kärnfrågorna – välfärdspolitiken. Följden blir att de tappar till Vänsterpartiet i stället.

Han är själv typexempel på en gammal socialdemokrat som överger partiet och i stället startar Bodenalternativet.

– Det beror på två saker – dels på Socialdemokraternas flyktingpolitik som blir alltmer inhuman, dels på avsaknaden av landsbygdspolitik. Men i grunden kommer jag alltid ha kvar mina socialdemokratiska värderingar.

Hur många röster får Bodenalternativet i fullmäktigevalet?

– Runt 20 procent, säger Inge Andersson i Boden.