Förra måndagen ställdes kommunstyrelsens arbetsutskott in på grund av brist på ärenden. Två dagar senare presenterade kommunalrådet Niklas Nordström ett nytt färdigt förslag till utveckling av tomten i Norra hamn där brandstationen nu står. Det ska bli ett hotell och 200 bostäder. ”Nu är det klart” och ”kommunledningen har bestämt”, kunde vi läsa i tidningen.

Men kommunledningen har inte bestämt. Kommunledningen har inte ens informerats. Det här förslaget kräver politiska beslut i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Socialdemokratiska partiet är inte samma sak som kommunledningen.

Mycket i förslaget är intressant. Nya bostäder behövs. En fråga är dock: Hur höga blir hyrorna? Det har byggts mycket i Luleå de senaste åren men de hyreslägenheter som har byggts har haft mycket höga hyror. Kommunen borde ställa krav på att de nya bostäder som byggs ska söka de statliga investeringsstöd som regeringen och Vänsterpartiet kom överens om härom året. Detta så att de nya bostäderna även blir möjliga att hyra för människor med normala inkomster.

Inkomsterna från markförsäljningen vill socialdemokraterna använda till att rusta upp Norra hamnen. Här kan vi tänka oss att istället rusta upp Porsö centrum, ett stadsdelscentrum som länge har fått stå tillbaka och är i stort behov av upprustning.

Är det möjligen så att socialdemokraterna redan har lovat de privata byggbolagen att rusta upp ”närområdet” till deras nya fina lägenheter och på så sätt höja värdet på deras privata fastigheter? Har (S) redan lovat fast kommunen i ett avtal?

Socialdemokraterna säger sig vilja fortsätta styra Luleå efter valet även om man hamnar i minoritet. Man räknar med att komma överens med andra partier (läs Moderaterna) i viktiga frågor, precis som under nuvarande mandatperiod. Ett minoritetsstyre är dock en helt annan sak än det nuvarande majoritetsstyret.

Under de senaste åren har (S) kunnat hålla Moderaterna på gott humör genom att sälja ut en tredjedel av Lulebo samt låta den moderata gruppledaren representera kommunen ett antal gånger i Austin, Texas och i Almedalen. I ett minoritetsstyre är man beroende av sin samarbetspartner på ett helt annat sätt. Moderaterna kan då sätta en helt annan press på (S) i form av privatiseringar och annan högerpolitik. Tro inget annat.

Den som vill veta vad som kommer att hända i ett Luleå där Socialdemokraterna regerar i minoritet med M som stödparti bör studera Moderaternas kommunalpolitiska program. Den som vill har mer öppenhet och en tydligare vänsterpolitik bör rösta på Vänsterpartiet den 9 september.