Två gånger per år gör Arbetsförmedlingen en mätning av konjunkturen och framtidstron i Norrbotten, en mätning som görs bland 600 arbetsgivare i privat och offentlig sektor. 47 procent av länets företag inom privat sektor har svarat att de tror på en ökad efterfrågan på sina produkter, och nio procent svarar att de tror på en minskad efterfrågan. Det är en nedgång jämfört med mätningen hösten 2015.

LÄS MER: "Det är en liten inbromsning"

Mätningen visar också att tillverkningsindustrin (främst inom trävaror, handel, personliga och kulturella tjänster) är mest optimistiska inför framtiden. Jord- skogsbruk och transportbranscherna är mindre optimistiska.

Artikelbild

| SVAGT NEDÅT. Konjunkturen har vänt nedåt, det visar Arbetsförmedlingens senaste prognos om arbetsmarknaden och framtidstron bland arbetsgivare. Men det är ingen kris enligt Daniel Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i Luleå och Boden.

Samtidigt spås arbetslösheten i länet minska fram till slutet av 2017.

En liten inbromsning – sammanfattar Daniel Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen Luleå/Boden läget och poängterar att Norrbotten går från väldigt höga tillväxttal där Malmfälten har riktiga guldår bakom sig.

– Det är en liten svagare konjunktur vi ser, främst beroende på en liten inbromsning i råvarusektorn och i Malmfälten, säger Daniel Nilsson.

Vem har det tuffast i Norrbotten?

Artikelbild

| SVAGT NEDÅT. Konjunkturen har vänt nedåt, det visar Arbetsförmedlingens senaste prognos om arbetsmarknaden och framtidstron bland arbetsgivare. Men det är ingen kris enligt Daniel Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen i Luleå och Boden.

– Om man tittar arbetslöshetsmässigt är det östra delarna, främst vår gränsstad som har det högsta arbetslöshetstalet, och ett antal inlandskommuner. Generellt är Malmfälten väldigt stark fortsättningsvis, och även de större kuststäderna har en bra arbetsmarknad med hög efterfrågan.

Var har man störst chans att få jobb?

Artikelbild

| "Vi är strax under en normalkonjunktur och vi ser en nedgång från höstens mätning", säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlningen.

– Störst i antal numerär är offentlig sektor, främst inom vård och omsorg, och till viss del även utbildningssektorn. Tittar man på privata sidan är det högre teknisk utbildning, data och IT-biten har hög efterfrågan, men även om man tittar på klassiska hantverksyrken, byggsektorn uppger en brist på arbetskraft. Har man en gångbar utbildning och dessutom byggt på den har man goda chanser att hitta ett arbete.

Vilken är den största nyheten sedan prognosen i december?

– Egentligen är den ganska lik den vi gjorde i höst. Malmpriserna påverkar kanske i lite högre utsträckning, det är en avkylning.

– Det påverkar hela länet eftersom det är ganska många underleverantörer involverade i gruvbrytningen. Men det är långtifrån någon kris, vi går från höga nivåer.

Hur är läget i Malmfälten när det gäller jobben?

– De har fortsatt den lägsta arbetslösheten i hela länet, Gällivare och Kiruna kommuner.

Hur mår Norrbottens arbetsmarknad jämfört med landet i övrigt?

– Vi har lägre arbetslöshet än riket i övrigt, en trend som vi bröt för några år sedan och vi ligger fortfarande kvar där, säger Daniel Nilsson.