19 jun, 2012: En björn dödas:

Den så kallade Jaktprofilen misstänks ha snarat och därefter skjutit en bjrön, någonstans i Norrbottens län. Åklagaren menar att jaktmetoden varit särskilt plågsam. Anledningen till att mannen misstänks för brottet är att åklagaren menar att tidsstämplade bilder som skildrar brottet har hittats i mannens dator vid husrannsakan.

15 januari, 2016: Ett lodjur dödas:

Jaktprofilen misstänks ha dödat ett lodjur genom att snara det. Brottet misstänks ha ägt rum utanför Harads. Polisen har enlig tåklagaren hittat sparade positioner med tidsstämpar i mannens GPS och även fotomaterial på djuret i mannens mobiltelefon.

23 mars, 2016: Ett lodjur dödas:

Jaktprofilen misstänks ha fångat ett lodjur i en fälla och dödat det. Enligt åklagaren finns bilder i mannens mobiltelefon på lodjuret och sparande positioner i mannens GPS med tidsstämplar.

24 april, 2016: Ett lodjur dödas:

Jaktprofilen misstänks ha fångat ett lodjur i en fälla och därefter dödat det. Enligt åklagaren har dödandet varit särskilt plågsamt. En filmfil ska ha hittats i mannens mobiltelefon.

31 maj, 2016: En björn dödas:

Söder om Kåbdalis misstänks Jaktprofilen ha dödat en björn, på vilket sätt framgår inte av stämningsansökan. Även här ska det ha hittats filmer av björnen, troligtvis tagna med kameror monterade på jakthundar.

3 juni, 2016. En björn dödas:

Jaktprofilen och Medhjälparen ska tillsammans ha skjutit en björn söder om Harads. Fotografier av björnen, samt en film ska ha hittats i Jaktprofilens mobiltelefon. Filmen kommer troligtvis från en kamera som monterats på en jakthund.

25 juli, 2016. En järv dödas:

En knapp mil nord-nordost om Vidsel ska den så kallade Skytten ha skjutit en järv. Mannen vi kallar Hälaren ska ha varit med och låtit sin hund slita och dra i järven. Åklagaren menar att det är därigenom Hälaren ska ha befattat sig med djuret.

Tips på att järven fanns där ska ha kommit från åtelkamera som riggats upp. Bilderna skickades per automatik vid femtiden på morgonen, till Jaktprofilens och Hälarens telefon.

Polisen har avlyssnat samtal och sms-konversationer mellan de te männen där diskussioner om järven förs. Även den så kallade Tillsynsmannen ska ha både skickat och mottagit sms i ämnet.

5 augusti, 2016. En björn dödas:

Skytten misstänks ha snarat en björn i en fälla vid en illegal åtel strax utanför Morjärv. Fångstmedlet ska ha bestått i en sorts anordning med en tunna, en pedal och en vajer. Dödandet av björnen beskrivs av åklagaren som en "särskilt plågsam metod".

Jaktprofilen misstänks dagen innan ha gett Skytten råd om hur man använder fångstmedlet. Medhjälparen ska ha transporterat fällan till Skytten.

Fällan och björnskinnet ska ha hittats under husrannsakan hemma hos Skytten.

Oklart datum, del av död björn hittas:

Vid husrannsakan hemma hos Tillsynsmannen ska polisen i en fryscontainer ha hittat en björnskalle med pälsen kvar. Åklagaren misstänker att björnen vid tidigare tillfälle dödats illegalt och åberopar DNA från vävnadsprover tagna av björnen.

Övriga misstankar mot männen:

Tillsynsmannen misstänks för brottt mot vapenlagen då han vid husrannsakan den 31 augusti 2016 ska ha haft licenspliktig ammunition hemma, som han saknade tillstånd för. Ammunitionen ska ha bestått av dels kulor av kaliber 30.06 samt hagelpatroner kaliber 12.

Jaktprofilen misstänks ha haft tre jaktvapen hemma, som han saknade licens för. Vid husrannsakan den 31 augusti 2016 hittades ett repeterkulgevär av kaliber 6,5 med tillhörande ammunition och ljuddämpare i en packlåda på en fyrhjuling i garaget. Även ett laddat kulvapen av kaliber .22 med vapennumret bortslipat, ljuddämpare och tillhörande ammunition ska ha hittats. I kökssoffan inne ska ytterligare ett kulvapen av kaliber 22 med ljuddämpare ha hittats. I vapenskåp, samt under diskbänken i köket, ska fler vapendelar som mannen saknade tillstånd för ha hittats.

Under husrannsakan den 31 augusti 2016 ska sju askar ammunition av kaliber 22 ha hittats hemma hos Medhjälparen, som åklagaren menar saknat tillstånd för dessa. Hemma hos Medhjälparen ska även tre pistoler, varav samtliga skarpladdade, ha hittats. Även ett kulgevär med bortslipat tillverkningsnummer, flera lösa pipor och ett par ljuddämpar finns enligt polisens undersökningsprotokoll bland fynden. Medhjälparen misstänks även för artskyddsbrott då han ska ha köpt ett björnskinn i Överkalix.

Vid husrannsakan hemma hos Skytten ska polisen ha hittat ett kulgevär med tillhörande ljuddämpare under ett bilsäte. I källaren och i bilen ska ammunition ha hittats.

Hemma hos Hälaren ska ett tjugotal patroner av kaliber 22 ha hittats, ammunition som åklagaren menar att han inte har tillstånd för. Även en tillståndspliktig ljuddämpare ska ha funnits.